BELGE

Sertifika

EUROLAB Laboratuvar A.Ş.

Her Zaman İşletmelerden Yana

Gittikçe globalleşen dünyamızda bir mal veya hizmet üreten firmalar, uluslararası alanda başarılı olmak için rekabet güçlerini arttırmak zorundadır. Rekabetin baş faktörü ise, tüketicilere güvenilir, sağlıklı ve kaliteli ürünler sunabilmektedir. İşletmeler açısından sadece bunu sağlamak da yetmemekte, ayrıca bu durumlarını kanıtlamak zorunda kalmaktadır. Bu noktada faaliyetlerini, süreçlerini, uygulamalarını, ürünlerini ve sistemlerini belgelendirmek zorundadır.

EUROLAB Laboratuvar A.Ş., işletmelerin bu yöndeki taleplerini her zaman işletmelerin yanında durarak karşılamaktadır. Bunun en güzel örneği, çalışmalarının ululararası alanda geçerli olmasını sağlamak için ilgili akreditasyon kuruluşlarından akredite olmasıdır. Bu şekilde düzenledikleri rapor ve belgeler dünyanın her yerinde kabul görmektedir ve EUROLAB’ten belge alan işletmeler bu yüzden bir mağduriyete uğramamaktadır.

EUROLAB aynı zamanda muayene, test, analiz ve belgelendirme çalışmalarında dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmekte ve en son teknolojilere yatırım yaparak ve en son trendleri izleyerek müşterilerine hassas, doğru, hızlı ve kaliteli hizmet vermektedir. Bugünün zamana karşı sürdürülen ticari faaliyetlerinde işletmeler bu yüzden de bir gecikmeye uğramamış olmaktadır.

EUROLAB ayrıca, deneyimli ve eğitimli bir çalışan kadrosu ile hizmet vermektedir ve gerçekleştirilen ölçüm, test ve analizlerde, muayene ve gözetim hizmetlerinde ve belgelendirme çalışmalarında herhangi bir hata yaşanmasına izin vermemektedir.

Kısaca EUROLAB tüm faaliyetlerinde işletmelerden yana olmakta, sadace kendi kazancı için değil onların da kazanması için çalışmaktadır.

BELGELENDİRME SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Öncelikle kuruluşun, standardın zorunlu gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı ve bir sonraki aşamaya geçilip geçilmeyeceği belirlenlenir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Dökümanların Hazırlanması

Gerekli prosedür ve denetimlerin geliştirilip geliştirilmediği kontrol edilir ve kurumunuzun değerlendirmeye hazırlığı gözden geçirilir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Belgenin Verilmesi

İlk iki aşamada ortaya çıkan bulgular değerlendirilir ve yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirildikten sonra belge hazırlama işlemine geçilir.

Akredite Onaylı Sertifikasyon

Akredite Onaylı Sertifikasyon

Belgelendirme işlemleri, bir işletmenin standartlara uygunluğu belirleyen yetkili bir kuruluş tarafından, standartlarda yer alan gerekliliklere uygun olarak faaliyet gösterdiğini kanıtlama çalışmasıdır. Bu kuruluşlar genel olarak belgelendirme kuruluşları olarak da bilinmektedir. EUROLAB Laboratuvar A.Ş., bu şekilde faaliyet gösteren bir belgelendirme kuruluşudur. Aynı zamanda EUROLAB akredite onaylı bir belgelendirme kuruluşudur.

Çevreye Duyarlı Faaliyet

Çevreye Duyarlı Faaliyet

Günümüzde her sektörden işletmelerin üzerinde, çevreye duyarlı olmaları yönünde artan bir baskı görülmektedir. Toplum, öncesine göre çevre konusunda daha fazla bilinçlidir ve işletmelerden çevre konusunda daha duyarlı olmalarını beklemektedir. Bu baskılar yüzünden işletmeler, çevreye duyarlı uygulamalar yapmak ve bu uygulamalarını uluslararası alanda kabul gören belgelerle kanıtlamak eğilimindedir. Ancak hala bir kısım işletmelerin ...

Bağımsız ve Tarafsız Değerlendirme

Bağımsız ve Tarafsız Değerlendirme

Bir işletme güvenilirliğini sağlamak için, değerlendirme süreçleri ve uyguladığı politikalar, tüm yönetim ve etkinlik faaliyetlerini içeren her türlü işlemden bağımsız ve tarafsız olmak zorundadır. Tarafsızlık, faaliyetler sırasında uygulanan süreçlerde, kapsamda ve metodolojide, başarıları ve zorlukları göz önünde bulundurarak önyargıdan uzak olmaktır. EUROLAB Laboratuvar A.Ş., bunu başarmış bir belgelendire ve değerlendirme kuruluşudur ve tüm faaliyetlerinde bağımsız ve tarafsız davranmaktadır.

Hızlı Süreç Yönetimi

Her Zaman İşletmelerden Yana

Her işletmede günlük iş uygulamalarında, en alt çalışandan en üst yöneticiye kadar, süreçlerin doğru ve hızlı yönetilmesi gerekmektedir. İş süreçlerinin tasarlandığı şekilde uygulanması ile, işletmede operasyonel verimlilik artar, ürünlerin tüketicilere sunulma süresi hızlanır, yürürlükte olan yasal düzenleme esaslarına uyum sağlanır ve en önemlisi geliştirilmiş süreç kontrolü, düzenleme ve izleme metodları ile mevcut standartlara uygun faaliyet gösterilir.Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.