BELGE

Sertifika

Hava Mikrobiyolojisi Testleri
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

Hava Mikrobiyolojisi Testleri

Hava mikrobiyolojisi bilimi, atmosferik havada bakteri, mantar ve virüsleri kapsayan mikroorganizmaları inceleyen bir bilim dalıdır. Çevresel mikrobiyolojinin alt disiplini olarak kabul edilmektedir. Kısaca havada asılı kalan canlı organizmaları incelemektedir.

Hava Mikrobiyolojisi Testleri

Havada asılı mikroplar, biyoerosoller olarak adlandırılır. Atmosferik mikroorganizmaların önemli bir kısmı okyanuslarda ve toprakta bulunmaktadır. Buna rağmen sayıları atmosferi etkileyebilecek kadar fazladır.

Bu canlılar rüzgar ve yağışlar yardımı ile çok uzun mesafelere kadar taşınmaktadır. Bu aerosoller ekolojik olarak önemlidir, çünkü insanlar, hayvanlar ve bitkilerde hastalık yaratma riskleri yüksektir.

Atmosferde virüsler, bakteriler, mantarlar, mayalar ve protozoanlar dahil olmak üzere birçok mikroorganizma bulunmaktadır. Bunların atmosferde hayatta kalabilmeleri için, sıcaklık, gazlar ve nem dahil olmak bazı iklim özelliklerine adapte olmaları önemlidir.

Mikropların birçoğu zorlu hava koşullarında hayatta kalabilmekte, hatta aşırı iklim koşullarına dayanabilmektedir. Bu mikroorganizmaların çoğu, spesifik ve yaygın olarak bilinen hastalıklara neden olmaktadır.

Örneğin çevresel strese dayanabilen bakteriyel mikroorganizmalardan biri Bacillus Anthracis’dir. Bu bakteri, aşırı dirençli bir bakteridir ve yüksek sıcaklıklara, kimyasal kontaminasyona ve düşük beslenme ortamlarına dayanabilir. İnsanlarda ciddi solunum yolu hastalığına neden olur.

Çevresel streslere karşı koyan bir başka mikroorganizma, havadaki bulunan bir mantar türü olan Aspergillus Fumigatus’tur. Bu mantar değişen çevresel koşullara uyum sağlayabilir ve kitle enfeksiyonu yapabilir.

Havada bulunan bakteriler, mantarlar, virüsler, mayalar ve protozoanlar, insanlarda solunum rahatsızlıklarının başlıca nedenidir. Alerjilere, astıma ve solunum yollarında enfeksiyonlarına neden olan başlıca sebeplerdir. Havadaki mantar sporları aynı zamanda bitki sağlığı için de tehlikelidir. Hava mikrobiyolojisi testleri, insanların solunum yolu hastalıklarını önlemek ve bitki hastalıklarının nedenlerini bulmak bakımından önemlidir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan hava mikrobiyolojisi testlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında hava mikrobiyolojisi test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen hava mikrobiyolojisi test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Uygunluk Testleri
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.