BELGE

Sertifika

Katodik Koruma Testleri
Laboratuvar > Elektriksel Testler

Katodik Koruma Testleri

Katodik koruma, metallerin korunmasına yönelik ve yöntemdir ve bu yöntemde metal bir yüzeyin korozyonunu önlemek için, bu yüzey elektro kimyasal bir hücrenin katodu yapılır. Basit bir koruma yöntemidir. Burada korunacak olan metal, anot olarak, daha kolay aşınan bir kurban metale bağlanır.

Katodik Koruma Testleri

Katodik koruma yönteminde, malzemelerin kullanım ömrünü uzatmak için, ya da başka bir ifade ile paslanmanın önüne geçmek için, örneğin metalik boruları veya başka bir gömülü metalik yapıyı korumak için, metalik maddelerin korozyonunun elektriksel özellikleri kullanılmaktadır. Genel olarak iki tür katodik koruma bulunmaktadır: galvanik koruma ve sıkıştırılmış akım katodik koruma.

Örneğin yeraltı tankları için galvanik bir katodik koruma sistemi, bu tankların üretimi sırasında sabitlenmiş kurban anotlardan oluşur. Galvanik sistemler, kurban anotun tank veya boruları korumaya devam edeceği sınırlı ömre sahiptir. Ömrünü tamamladığı zaman artık koruma fonksiyonları kalmaz.

Sıkıştırılmış akım katodik koruma sisteminde ise çok daha uzun ömürlü elektrotlar kullanılır. Burada alternatif akım güç kaynağını doğru akıma çeviren ve gerekli korumayı sağlamak için uygun şekilde kalibre edilmiş bir doğrultucu bulunur.

Kısaca katodik koruma, galvanik bir hücrede oksidasyon tepkimesinin anotta yoğunlaştığı ve katodun aşınmasını baskıladığı, elektrokimyasal bir korozyon kontrol yönetimdir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan katodik koruma testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 5141 EN 12954 Katodik koruma - Gömülü veya suya daldırılmış metalik yapılar için - Boru hatları için genel prensipler ve uygulama

  • TS EN 13636 Gömülmüş metalik tanklar ve ilgili boru sisteminin katodik konunması

  • TS EN 16222 Gemi gövdelerinin katodik koruması

  • TS EN ISO 12696 Beton içindeki çeliğin katodik koruması

  • TS EN 16299 Toprak veya taban ile temasa dayanan toprak depolama tankı üzerinde dış yüzeylerin katodik koruması

Kuruluşumuz elektriksel test hizmetleri kapsamında katodik koruma test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Elektriksel test hizmetleri kapsamında verilen katodik koruma test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok elektriksel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Elektriksel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.