BELGE

Sertifika

Lift Periyodik Kontrol ve Muayenesi
Muayene > Kaldırma ve İletme Ekipmanları Muayenesi

Lift Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Liftler, imal edildiği amaçları doğrultusunda kullanıldığı zaman etkin ve kapasiteli araçlardır ve çeşitli sektörlerde işletmeler, çalışma koşulları ve sağlık ve güvenlik açısından çalışma ortamı risklerini göz önünde bulundurdukları sürece güvenilirdir.

Lift Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Liftlerin risk değerlendirmesi yapılırken, ne sıklıkla kullanılacağı, nerede kullanılacağı, kaldıracağı yükün nitelik ve özellikleri, üretici veya tedarikçi firma tarafından açıklanan kullanım sınırlamaları, açık havada kullanılıyorsa hava koşulları ve ergonomik ihtiyaçlar mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Liftlerin kullanılacağı çalışma ortamlarının uygun şekilde planlanmış olması, liftlerin ehliyetli kişiler tarafından kullanılması, güvenli bir şekilde üretilmiş olması ve periyodik kontrol ve muayenelerinin zamanında yapılmış olması son derece önemlidir. Liftlerin kullanım öncesi durumları, kullanan kişiler, etkilenebilecek kişiler ve işletme tarafından iyi bilinmelidir.

Her türlü kaldırma ve iletme operasyonları risklidir. Lifler de özellikle montaj ve sabitleme noktasında, taşıyacağı yükler için yeterli dayanıma ve dengeye sahip olmalıdır. Liftlerin kullanım sırasında maruz kalacağı kuvvet bileşenleri yanı sıra, kaldırma işleminde kullanılan aksesuarların ağırlığı da dikkate alınmalıdır. Yetkili bir kişi, kullanılması amaçlanan işler için liftin sağlamlığının ve dengesinin yeterli olmasını sağlamalıdır.

Yeterli dengeyi sağlamak için devrilmeye karşı etkili önlemler alınmalıdır. Liftler ve aksesuarları sağlam bir yapıya, sağlam malzemeye ve yeterli güce sahip olmalı, kusurlu olmamalıdır. Üzerinde güvenli çalışma yükü mutlaka gösterilmeli ve sadece belirlenen yükler için kullanılmalıdır. Güvenli çalışma yükü hiç bir şekilde aşılmamalıdır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kontrol ve muayene çalışmalarında esas alınan standartlar şunlardır:

  • TS 10116 Vinçler (krenler) - Deney ve muayene yöntemleri

  • TS EN 280+A1 Yükseltilebilen seyyar iş platformları - Tasarım hesapları - Denge kriterleri - Yapım - Güvenlik - Muayene ve deneyler

  • TS EN 1495+A2 Kaldırma platformları - Sütunlu çalışma platformları

  • TS ISO 9927-1 Vinçler - Muayeneler - Bölüm 1: Genel

Kuruluşumuz kaldırma ve iletme ekipmanları muayene hizmetleri kapsamında lift periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Kaldırma ve iletme ekipmanları muayene hizmetleri kapsamında verilen lift periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok muayene hizmetleri de verilmektedir.
MUAYENE SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve iş ekipmanları için, ne tip bir survey veya muayene talep edildiği belirlenir.

MUAYENE SÜRECİ

Muayene Ortamının Hazırlanması

İlgili muayeneler konusunda uzman ekip yönlendirilerek kuruluşun talep ettiği değerlendirmeler NDT veya görsel olarak gerçekleştirilir.

MUAYENE SÜRECİ

Raporun Sunulması

Muayenenin sonucunda edinilen veriler uzman denetmenler tarafından değerlendirilerek akredite muayene raporu işletmeye sunulur.

BAŞVURU YAP

Kaldırma ve İletme Ekipmanları Muayenesi
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.