BELGE

Sertifika

Emisyon Testleri
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

Emisyon Testleri

Konutlar ve endüstriyel tesisler tarafından atmosfere deşarj edilen gürültü, ısı ve radyasyon dahil her türlü kirlenmeye emisyon denmektedir. Havaya bırakılan ağır metaller, baca gazları (karbonmonoksit, karbondioksit, kükürt dioksit, çeşitli azotoksitler), partikül maddeler, dioksin furan, formaldehit, hidrojen sülfür, nitrik asit, poliaromatik hidrokarbon (PAH’lar), siyanür, sülfürik, toplam organik karbon (TOC) ve uçucu organik bileşikler (VOC) hava kirliliğine neden olmaktadır.

Emisyon Testleri

Örneğin araç motorları emisyon yaymaktadır ve emisyon miktarları yasal düzenlemeler ve standartlar ile sınırlandırılmıştır. Dünyadaki hava kirliliğinin önemli bir miktarı, motorlu araçlardan kaynaklanmaktadır.

Küresel olarak, bakteriyel, volkanik etki ve yıldırımlar yoluyla doğal olarak üretilen azot oksit miktarı, insan yapımı emisyonlardan çok daha fazladır. İnsan kaynaklı emisyonlar temel olarak fosil yakıtlar kullanılması yüzünden olmaktadır (özellikle enerji üretimi sırasında ve motorlu araçlarda kullanılan fosil yakıtlar yüzünden).

En önemli kükürt dioksit kaynakları fosil yakıtlar kullanılması, çöpün yakılması ve odun hamurunun kağıda dönüştürülmesi işlemleridir. Yıllık küresel kükürt dioksit emisyonunun yüzde 50’sini kömür yakma oluşturmaktadır.

Yakıt verimli bir şekilde kullanıldığı zaman ana yan ürünler olarak karbondioksit ve su oluşmaktadır. Ancak oksijenin sınırlı olması durumunda eksik yanma olur ve karbon monoksit salgılanır. Örneğin boşta çalışan ve yavaş hareket eden araçlar karbon monoksit yayar. Aslında karbon monoksit emisyonlarının dörtte üçü karayolu araçlarından kaynaklanmaktadır.

Havayı kirleten partikül maddeler de çok farklı kaynaklardan yayılmaktadır. Ancak en büyük kaynaklar yine karayolu araçları ve endüstriyel yakma tesisleri ve prosesleridir.

Hidrokarbonlar, benzinin buharlaşması ile, eksik yanma ile, dağıtım sistemlerinden doğal gaz sızıntısı ile ve endüstriyel işlemlerde kullanılan çözücülerin buharlaşması ile yayılmaktadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan emisyon testlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında emisyon test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen emisyon test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Uygunluk Testleri
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.