BELGE

Sertifika

Helal Belgesi
Belgelendirme > Spesifik Belgelendirme

Helal Belgesi

Helal Belgesi Nedir?


Helal belgelendirme sistemi, Helal gıda maddeleri tüketmek isteyen müşteriler için yaşamsal bir öneme sahiptir. Uygulamada helal ürünler konusunda farklı yorumlar yapılmaktadır. Ancak buna rağmen birçok kuruluş, Helal belgelendirmesi yapmaktadır. Helal belgelendirme çalışmalarında ürün veya hizmet kaynağı hem işletmeler hem de tüketiciler için son derece önemli görülmektedir.

Helal Belgesi

Helal yöntemler ile üretilen helal ürünlerini tüketmek, nerede yaşıyor olurlarsa olsunla Müslümanlar için önemli bir zorunluluktur. İslami ilkelere göre, Müslümanların, kutsal kitap ve hadislerde yer alan norm ve değerleri, günlük yaşamlarında mümkün olan en iyi şekilde takip etmeleri, kendi sorumlulukları içindedir.

Günümüze Müslümanlar, Hindistan, Avustralya, Bangladeş, Çin, Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi, İslam dinini resmi din olarak uygulamayan farklı ülkelerde yaşamaktadır. Bu nedenle Müslüman nüfus, önemli bir pazar segmenti oluşturmaktadır. Buna rağmen gıda sektörü yakın zamana kadar Müslüman tüketici segmentini bir şekilde görmezden gelmiştir. Ancak son zamanlarda, küresel Helal ürün sektörü çok hızlı bir gelişme gösermektedir.

Özellikle Malezya, Endonezya ve bazı Asya ülkeleri, Helal standartlarının geliştirilmesi, izlenebilirlik sistemlerinin oluşturulması ve Helal bilim merkezleri kurulması gibi girişimlerde bulunmaktadır. Bu paralelde Avrupa gıda sektörü de helal ürünlerin geliştirilmesine yatırım yapmaktadır. Bazı Avrupalı perakendeci firmalar, gıda ürün çeşitleri arasına taze helal eti eklemiştir. Hatta bazı Avrupalı firmalar helal ürünlerini, Müslüman ülkelere ihraç etmektedir. Hollanda, dünya çapında bir helal tedarik zincirinin gelişmesini teşvik eden ve helal ürünlerini ilk defa depolayan tesislere sahip bir ülkedir.

Dünyada gıda güvenliği ve hastalık tehdidi gibi güvenlikle ilgili yaygın korkular yüzünden, Müslüman olmayan insanlar da, güvenlik, hijyen ve kalite güvencesi özellikleri için helal gıdaları tercih etmektedir. Helal gıda üretiminin, katı bileşenler gerektirdiğine ve bu nedenle kirlenme olasılığını düşürdüğüne inanılmaktadır. Bu yüzden helal ürün ve hizmetlere olan talep giderek artmaktadır.
Helal sektörü artık sadece İslam hukukuna uygun olarak hayvanları kesmekle ilgili değil, helal yemek, helal yaşam tarzı ve hatta helal servisleri de kapsamaktadır. İslami açıdan Helal, yasal veya izin verilmiş anlamına gelmektedir.

Helal Belgesi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?


Yukarıda açıklanan gerçekler nedeniyle helal ürün ve hizmetlere, özellikle gıda ürünlerine olan talebin yakın gelecekte artması kaçınılmazdır. Helal kavramı sadece gıda veya gıda ürünleri ile ilgili değildir. Aynı zamanda Müslüman bir insan yaşamının tüm yönlerini kapsayacak şekilde yiyeceğin ötesine geçer.

Helal kavramı, herhangi bir Müslümanın dini açıdan kabul edilebilir ve izin verilen ürünleri tüketme gereksinimi üzerine kuruludur. Bu durumda helal kavramı, yiyecek ve içeceklerden başlayarak bankacılık ve finans, turizm, kozmetik, eczacılık, iş, seyahat, teknoloji ve ulaştırma hizmetlerine kadar uzanır. Kısaca Helal kavramı, bir ürünün kaynağında, İslami gereksinimlerini karşılaması esası üzerine kuruludur. İslami kuralların en önemli iki kaynağı Kur’an ve hadislerdir.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların Helal Belgesi almış olmaları, kendilerine çok yönlü avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajların başında güven yaratmak gelir. Tüketiciler, gıda maddelerini alırken, tercihleri yönünde bilinçli bir seçim yapma imkanı elde etmektedir.

Helal gıda yaklaşımının, güvenlik, hijyen ve kalite güvencesi bakımından Müslüman olmayan insanlar tarafından da kabul görmeye başlaması ile, helal gıda pazarı büyük bir hızla gelişmektedir ve bu açıdan firmaların kendilerini bu yönde kanıtlamaları açısından Helal Belgesi’ne sahip olmaları önemlidir. Bu yoldan firmalar hem pazar imkanlarını arttırmakta hem de rakiplerine üstünlük sağlamış olmaktadır. Helal gıda sektörü, giderek küresel pazarda da önemini arttırmıştır.

Helal Belgesi’ne sahip firmalar, aynı zamanda her zaman yasal denetimlere hazırlıklı olmakta ve yasal düznlemelerden doğan yükümlülüklerini zamanında yerine getirmiş olmaktadır.

Helal belgelendirme sayesinde, firmalar bir yandan dini koşullara uygun üretim yaparken bir yandan da gıda güvenliği, temizlik ve hijyen koşullarına uygunluğunu kanıtlamış olmaktadır.

Helal Belgesi Neden Önemli?


Ülkemizde 2011 yılında, Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) tarafından Helal belgelendirmesine yönelik şu standartlar yayınlanmıştır:

  • TS OIC/SMIIC 1 Helal gıda genel kılavuzu

  • TS OIC/SMIIC 2/T1 Helal belgelendirmesi yapan kuruluşlar için kılavuz

  • TS OIC/SMIIC 3 Helal belgelendirme kuruluşlarını akredite eden akreditasyon kuruluşu için kılavuz

  • TS OIC/SMIIC 4 Helal Kozmetikler - Genel Kurallar

Bu standartlar hazırlanırken, merkezi İstanbul’da bulunan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından tasarlanan standartlar esas alınmıştır.

Bugün dünyada Helal Belgesi vermeye başlayan ilk ülke Malezya’dır. Bu ülkede helal gıda çalışmaları, Malezya Hükümeti İslam Kalkınma Bölümü (JAKIM) tarafından yürütülmektedir. Birleşmiş Milletler tarafından akredite edilen ve dünya genelinde geçerli olan helal gıda standartları, merkezi Malezya’da bulunan Dünya Helal Vakfı tarafından hazırlanmıştır. Bu vakfın 60 kadar üyesi bulunmaktadır.

Sonuç


Kutsal kitapta Müslümanların ne tür yiyecekler tüketmeleri ya da tüketmemeleri gerektiği konusunda hükümler yer almaktadır. Bu hükümler her bakımdan insan sağlığı ile ilgilidir. Örrneğin ölü hayvanların yasaklanma nedenleri, çürüme yüzünden insan sağlığına zararlı olmasıdır. Aynı şekilde bir hayvandan akan kan, insan metabolizmasına ve vücut gelişmesine zararlı bir takım hormon, bakteri ve toksinler içermektedir. Dolayısıyla, Helal belgelendirme kriterlerine göre, şu sayılan maddeler insanların tüketimi için haram kabul edilmektedir: islami kurallara göre hesilmeyen hayvanlar, Allah’tan başka biri adına kesilen hayvanlar, evcil eşekler ve katırlar, domuz eti ve yan ürünleri, alkol ve sarhoş edici maddeler, zehirli bitkiler, aslan, köpek, kurt ve kaplan gibi dişleri olan etçil hayvanlar, kartal, şahin ve baykuş gibi yırtıcı kuşlar, yılanlar, sıçanlar ve akrepler gibi zararlılar, böcekler, kan ve kan yan ürünleri ve bu sayılan ürünler ile kirlenmiş gıda maddeleri.

Helal Belgesi uygulamasında Helal gıda şu şekilde sınıflandırılmaktadır : et ve kümes hayvanları, günlük ürünler, balık ve deniz ürünleri, tahıllar ve şekerlemeler, gıda takviye maddeleri ve besin bileşenleri, jelatin ve enzimler. Bunlar içinde et ve kümes hayvanları, helal olmayan veya haram haline gelmesine neden olabilecek çapraz kontaminasyona en duyarlı gıda sınıfıdır. Bu yüzden helal bütünlüğünün ihlal edilmemesi ve son müşterilere ulaşana kadar helal olarak kalmasını sağlamak bakımında, işletmelere büyük sorumluluklar düşmektedir.

Et, İslam dininde en katı şekilde düzenlenmiş gıda maddeleridir ve tüketicilerin helal et arayışı konusundaki farkındalığı, özellikle Asya, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerindeki Müslüman tüketiciler arasında oldukça yüksektir. Etin helal olması için ön koşul, sığır, koyun ve keçi gibi hayvanlardan gelmesi gerektiğidir. Bu hayvanlar doğal bir şekilde yetiştirilmeli ve kesim sırasında canlı olmalıdır. Kesim işlemleri İslam esalarına uygun olarak yapılmalıdır. Hayvanın kanı tamamen akıtılmalıdır. Ayrıca kesim öncesi hayvanın yaralı veya hastalıklı olmaması gerekir. Bütün bu kriterlere uyulması durumunda bile, Helal konseptine göre, etin herhangi bir kirlenmeye karşı korunması ve tüketiciye ulaşana kadar helal kalması gerekmektedir.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile müşterilerine, birçok sistem belgelendirme hizmetleri arasında, Helal Belgesi belgelendirme hizmetleri de vermektedir.
Kuruluşumuz, bu belgelendirme hizmetlerini verirken, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.
BELGELENDİRME SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Öncelikle kuruluşun, standardın zorunlu gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı ve bir sonraki aşamaya geçilip geçilmeyeceği belirlenir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Dokümanların Hazırlanması

Gerekli prosedür ve denetimlerin geliştirilip geliştirilmediği kontrol edilir ve kurumunuzun değerlendirmeye hazırlığı gözden geçirilir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Belgenin Verilmesi

İlk iki aşamada ortaya çıkan bulgular değerlendirilir ve yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirildikten sonra belge hazırlama işlemine geçilir.

BAŞVURU YAP

Spesifik Belgelendirme
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.