BELGE

Sertifika

IP Testleri
Laboratuvar > Elektriksel Testler

IP Testleri

Elektrikli veya elektronik birçok ürün, tüketicilere sunulmadan önce çeşitli testlerden geçmektedir. Bu testler, ürün güvenliği testi, elektromanyetik uyumluluk testi, titreşim testi ve benzeri testlerdir. Kapalı ortamlarda veya açık alanlarda kullanılan bu ürünlerin genelde, suya, toza ve yabancı cisimlere karşı dirençleri belirlenmektedir. Bu testlerin amacı, bu ürünlerin güvenlilirliğini belirlemek, işlevselliğini kontrol etmek ve pazarlanabilirliğini tespit etmektir.

IP Testleri

Bugün dünyanın her yerinde, standartlara uygun üretilen birçok ürünün giriş koruma seviyesi olmak zorundadır. Bu ürünlerin başında bilgisayarlar, laboratuvar cihazları ve tıbbi cihazlar gelmektedir.

Bazı durumlarda IP testlerini yaptırmak isteğe bağlıdır. Ancak genel olarak üretici firmalardan ürünün IP derecesi talep edilmektedir. Örneğin, dış mekan aydınlatma ekipmanlarının, neme karşı bir IP derecesi belirlenmiş olmalıdır. Satıcı firmalar ne çok fazla iade almak ister ne de ürünün arızalanması yüzünden yaşanacak bir kaza durumunda sorumluluk almak ister. Bu gibi durumlarda üretici firmanın belli standartları karşılaması gerekmektedir.

Giriş koruma sınıfları (IP seviyeleri), belli bir ögenin sahip olduğu giriş koruma türünü ve derecesini tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu derecelendirmeler iki şekilde yapılmaktadır: birincisi yabancı cisimler ve toz için (yani katı cisimler için), ikincisi sıvılar içindir.

Örneğin elektrikli veya elektronik bir ürünün üzerinde IP40 ifadesi varsa, bu ürünün 1 mm’den büyük çaplı katı cisimlerin çarpmasına karşı korumalı olduğu, ancak sıvılara karşı hiçbir korumasının olmadığı anlaşılmaktadır.

Ya da bir ürünün üzerinde IP52 ifadesi varsa, bu ürünün toza karşı sınırlı korumalı olduğu, yani üzerinde aşırı toz birikiminin ürünün çalışmasına zarar verdiği ve ürünün 15 derece dikey açı ile gelen suya karşı korumalı olduğu anlaşılmaktadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan IP testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 60529 Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu)

  • TS 3033 EN 60529 Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu) (elektrik donanımlarında)

Kuruluşumuz elektriksel test hizmetleri kapsamında IP test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Elektriksel test hizmetleri kapsamında verilen IP test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok elektriksel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Elektriksel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.