BELGE

Sertifika

ISO 22716 Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları
Belgelendirme > Sistem Belgelendirme

ISO 22716 Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları

ISO 22716 Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları Nedir?


Yeni Avrupa Kozmetik Direktifi hazırlanırken İyi Üretim Uygulamaları (GMP - Good Manufacturing Practices) esas alınmıştır. Bu direktif, tüketicilerin güvenliğini sağlamak amacı ile oldukça yüksek gereksinimler belirlemektedir.

ISO 22716 Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları

Bu yeni yasal düzenlemeye göre, Avrupa Birliği ülkelerinde satışa çıkacak tüm kozmetik ürünlerinin, ISO 22716 standardında belirlenen Kozmetik İyi Üretim Uygulamaları’na göre üretilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Avrupalı olan olmayan bütün kozmetik ürünleri zincirinde yer alan firmalar endişe içindedir.

Bu tür malzemeleri üreten üretici firmalar, bu ürünlerin montajını yapan firmalar, distribütörler, ithalatçılar, ihracatçılar, kısaca kozmetik ticaretinde yer alan tüm aktörler, söz konusu direktif ile yeni sorumluluklar üstlenmişlerdir.

ISO 22716 Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları, özellikle ürün kalitesini etkileyen insani, teknik ve idari faktörlere odaklanmaktadır ve bir dizi uygulamalı danışmanlık, çalışma kuralları ve işletme kuralları içermektedir. ISO 22716 standardının amacı, beklenen özelliklere uygun nihai ürüne ve dolayısıyla ürün güvenliğine yol açan faaliyetleri tanımlamaktır.

Bu standart Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilmiştir ve çalışmalara kozmetik sektörü profesyonelleri de katılmıştır. ISO 22716 Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları, bu alandaki en iyi yöntemleri sunmaktadır. Bu standardın kapsamı sadece üretim faaliyetleri ile sınırlı değil, aynı zamanda kontrol, depolama ve keşif faaliyetlerini de kapsamaktadır.

Bugün Avrupa Birliği ülkelerinde dolaşıma çıkan her türlü kozmetik ürününün, ISO 22716 Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları standardına ve yürürlükte olan Avrupa Kozmetik Direktifi’ne göre üretilmesi gerekmektedir.
Bu yasal düzenleme ve ISO 22716 standardı gereğince, özellikle kozmetik ürünlerin içerik maddelerinin toksisitesi, ürün etiketlemesi, kapsamlı bir ürün dosyası hazırlanması ve Avrupa Komisyonu’na yeni ürün tanıtımı için zorunlu bildirim yapılması gibi hususlar, üretici ve dağıtıcı firmaların sorumluluğunun artmasına neden olmaktadır. Ancak kozmetik piyasasının geliştiği Avrupa Birliği dışındaki diğer ülkeler de ISO 22716 Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları’nı kendileri açısından zorunlu bir gereklilik olarak uygulama yolundadır.

ISO 22716 Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları İşletmelere Ne Fayda Sağlar?


ISO 22716 Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları, kozmetik ürünlerin üretimi, kontrolü, depolanması ve nakliyesi için bu alanda faaliyet gösteren işletmelere bir çerçeve sunmaktadır. Bu kurallar, sadece ürünün kalite yönlerini kapsamaktadır.

Yoksa işletmelerde çalışanların sağlık ve güvenlikleri ya da çevrenin korunması gibi konuları kapsamamaktadır. Ayrıca bu ürünlerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini de kapsamamaktadır.

ISO 22716 standardını uygulayan ve ISO 22716 Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları Belgesi alan firmalar herşeyden önce piyasada itibar kazanmakta ve rekabet güçlerini arttırmaktadır. Faaliyetlerini bu standart sayesinde yürürlükte olan yasal düzenleme esaslarına uygun sürdürdükleri için işletmeler bu sayede resmi denetimlere karşı her zaman hazırlıklı olmaktadır.

Doğal olarak firmaların maliyetleri düşmekte ve işletme verimlilikleri artmaktadır. Diğer yandan firmalar, ISO 22716 Belgesi sayesinde dünya genelinde ticarette avantaj elde etmektedir.

ISO 22716 Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları Neden Önemli?


Kozmetik ürünlerin güvenliği, çoğu zaman hem üretici ve tedarikçi firmaların hem de yasa düzenleyicilerinin kafasında olan bir konudur. Kozmetik ürünlerinin kalite ve güvenliğini arttırmak için yıllar içinde, özellikle üretici, tedarikçi, toptancı ve perakendeci firmalar için gereksinimleri ele alan birçok ulusal ve uluslararası standart oluşturulmuştur.

Ancak bu konuda Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından tasarlanan İyi Üretim Uygulamaları (GMP), kozmetik ürünlerin güvenli üretimi konusunda ayrıntılı bir rehber sunmaktadır. ISO 22716 standardı birçok ülkede benimsenmiş ve yayınlanmıştır. Ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN ISO 22716 Kozmetikler - İyi üretim uygulamaları (GMP) - İyi üretim uygulamaları hakkında kılavuz.

ISO 22716 standardı, kozmetik bitmiş ürünlerin üretimi, test edilmesi, ambalajlanması, depolanması ve taşınmasına yönelik faaliyetler gerçekleştiren firmalar için kapsamlı bir kalite yönetim sistemi yaklaşımı sunmaktadır. Bu standart, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartları ile kolayca entegre edilebilmektedir.

Genel olarak tüketiciler, kullandıkları kozmetik ürünlerin güvenliği konusunda giderek daha fazla endişe duymaktadır. Renklendirilmiş veya toksik içeriğe sahip kozmetiklerin neden olduğu rahatsızlıklarda son yıllarda artış görülmektedir. Kozmetik üretiminde kullanılan bazı parfümeri ve koruyucu maddeler, tüketicilerde alerjik reaksiyonlar göstermektedir. Bu tür maddelerin doğru şekilde dozlanması, cildin tahriş olmaması bakımında son derece önemlidir.

Koruyucu maddelerden etkilenme durumu sıklıkla rastlanan bir durumdur. Örneğin cıva içeren güzellik kremlerinde civa miktarı belli değerlerin üzerinde olduğu zaman tüketicilerde net toksik semptomlar izlenmektedir. Bu tür olaylar insanları her zaman etkilemiştir. Gerekli yazal düzenlemelerin çıkarılması ve ulusal ve uluslararası standartların oluşturulması bu nedenle önem kazanmıştır. Bu şekilde kozmetik ürünlerinin, önceden tanımlanmış ve onaylanmış ürün özelliklerine uygun üretilmesi yönünde sistematik bir yapı oluşturulmuş ve bu yapıya üretici firmaların yanı sıra dağıtım tedarik zinciri üzerindeki firmaların da katılması öngörülmüştür.

Sonuç


ISO 22716 Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları sayesinde üretici ve tedarikçi firmalardan, tedarik zincirlerindeki eksiklikleri gidermeleri ve küresel kozmetik ürünlerinin güvenliğini sağlama konusunda standarda uymaları istenmektedir.

ISO 22716 standardı 2007 yılında yayınlanmıştır. Bu standart, iyi üretim uygulamaları ve risk değerlendirmesi unsurlarını kapsamlı bir kalite yönetim sistemi ile birleştirmiştir ve kozmetik ürünler açısından gereksinimleri belirleyen uluslararası, denetlenebilir bir standarttır. Bu uygulamayı esas alan kozmetik ürün tüketici güvenliği ile ilgili EC 1223 sayılı direktif ise, 2009 yılında Avrupa Parlamentosu’ndan geçmiştir.

Arkasından bu standart dünya genelinde birçok ülke tarafından onaylanmış ve kabul edilmiştir. Örneğin, ABD, Avrupa Birliği, Japonya ve Kanada’nın ortak çabaları ile, 2008 yılında yapılan bir toplantıda, mümkün olan her yerde ISO 22716 standardını uygulamak üzere anlaşma sağlanmıştır.

ISO 22716 Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları beş temel unsurdan oluşmaktadır: kozmetik kalite yönetim sistemi ve organizasyonu, tesisler ve ekipman, ürün gerçekleştirme ve malzeme yönetimi, sapmalar, şikayetler ve hatırlamalar ve sürekli iyileştirme.

Bu sistem, iyi eğitimli ve sürekli güvenli ürünler üretebilen nitelikli bir çalışan tabanı oluşturmak ve sürdürmek üzerine kurulmuştur. Kozmetik üreten bir firmada, çalışanların bilgili ve eğitimli olmaları önemlidir. Ayrıca firmada etkin iletişim kanalları oluşturmak ve her kademde çalışanların katılımını sağlamak yönetimin önceliği olmalıdır.

Keza üretim, depolama, kalite kontrol ve diğer alanların tasarımı, ISO 22716 standardında kilit öneme sahiptir. Bu alanlar, malzemelere uygun şekilde erişilmesini ve akışını sağlamak için amaçlarına uygun tasarlanmalıdır. Üretim ve depolama faaliyetlerinin net bir şekilde ayrılması ve karışımların önlenmesi, temizlik ve sanitasyon açısından önemlidir. Tesislerin ve ekipmanın düzenli bakımı ve cihazların kalibrasyonu organize edilmelidir.

Ayrıca ISO 22716 standardına uygun çalışan firmanın, satın alınan hammaddelerin, bileşenlerin ve ambalaj malzemelerinin teknik özellikleri gibi, üretimin birçok farklı aşamalarında kalite için kriterler belirlemiş olması gerekmektedir.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile müşterilerine, birçok sistem belgelendirme hizmetleri arasında, ISO 22716 Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları belgelendirme hizmetleri de vermektedir.
Kuruluşumuz, bu belgelendirme hizmetlerini verirken, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.
BELGELENDİRME SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Öncelikle kuruluşun, standardın zorunlu gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı ve bir sonraki aşamaya geçilip geçilmeyeceği belirlenir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Dokümanların Hazırlanması

Gerekli prosedür ve denetimlerin geliştirilip geliştirilmediği kontrol edilir ve kurumunuzun değerlendirmeye hazırlığı gözden geçirilir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Belgenin Verilmesi

İlk iki aşamada ortaya çıkan bulgular değerlendirilir ve yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirildikten sonra belge hazırlama işlemine geçilir.

BAŞVURU YAP

Sistem Belgelendirme
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.