BELGE

Sertifika

Çalışma Ortamı Gürültü Ölçümleri
Laboratuvar > Diğer Testler

Çalışma Ortamı Gürültü Ölçümleri

İşyerlerinde gürültü seviyelerinin ve çalışanların gürültü risklerinin ölçülmesi, çalışma ortamlarında işitme koruma ve gürültü kontrol programlarının en önemli parçasıdır. Bu ölçümler sayesinde gürültü problemleri çözülmekte, gürültünden etkilenen çalışanların sağlıkları korunmakta ve konforlu bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.

Çalışma Ortamı Gürültü Ölçümleri

İş hijyeni bakımından gürültü maruziyetlerini belirlemek için, genel olarak ses basınç seviyesi ölçülmektedir. Bu ölçümlerde teknolojik cihazlar ve teknikler kullanılmaktadır. Hangi cihaz ve tekniklerin kullanılması gerektiği, çalışma ortamındaki gürültü seviyesine bağlıdır. Ancak, önce bir gürültü problemi olup olmadığı belirlenmelidir.

Çalışma ortamında gürültü problemlerini belirlerken ilk adım, gürültünün potansiyel bir sorun olup olmadığını tespit etmektir. Potansiyel olarak tehlikeli gürültü seviyesinin göstergeleri şu şekilde sıralanabilir: gürültü yoğun şehir trafiğinden daha yüksektir, çalışanlar bir metre uzaktaki biriyle konuşmak için seslerini yükseltmek zorundadır, çalışma saatleri sonunda çalışanlar, radyo veya televizyonlarının sesini duymak için, başkaları için yüksek olan bir seviyeye çıkarmak zorundadır, ya da birkaç yıl çalıştıktan sonra çalışanlar, birçok sesin olduğu kalabalık ortamlarda iletişim kurmakta zorlanırlar. Bu sayılanlara benzer durumlarda yapılan ölçümlerde elde edilen veriler, potansiyel gürültü probleminin değerlendirilmesinde çok faydalıdır.

Gürültü ölçümleri planlanırken, ölçümün amacı (yasal düzenlemelere uyum, işitme kayıplarını önleme, gürültü kontrolü veya toplum rahatsızlığı olabilir), gürültü kaynakları ve kaynakların çalıştığı zaman aralıkları, sesin sürekli, değişken, aralıklı veya dürtücü olması ve maruz kalan kişilerin yerleri dikkate alınmak zorundadır. Bundan sonraki adım, kişisel gürültüye maruz kalma seviyesinin belirlenmesidir. Gürültü seviyesi gün boyunca değişiyorsa veya çalışanlar oldukça hareketli ise, gürültü dozimetrisi kullanılır.

Laboratuvarlarda gerçekleştirilen çalışma ortamı gürültü ölçümlerinde dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN ISO 9612 Akustik - Çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün belirlenmesi - Mühendislik yöntemi

  • TS 2607 ISO 1999 Akustik - İş yerinde maruz kalınan gürültünün tayini ve bu gürültünün sebep olduğu işitme kaybının tahmini

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında çalışma ortamı gürültü ölçümleri hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Diğer test hizmetleri kapsamında verilen çalışma ortamı gürültü ölçümleri hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Diğer Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.