BELGE

Sertifika

EUROLAB Laboratuvar A.Ş.

Çevreye Duyarlı Faaliyet

Günümüzde her sektörden işletmelerin üzerinde, çevreye duyarlı olmaları yönünde artan bir baskı görülmektedir. Toplum, öncesine göre çevre konusunda daha fazla bilinçlidir ve işletmelerden çevre konusunda daha duyarlı olmalarını beklemektedir. Bu baskılar yüzünden işletmeler, çevreye duyarlı uygulamalar yapmak ve bu uygulamalarını uluslararası alanda kabul gören belgelerle kanıtlamak eğilimindedir. Ancak hala bir kısım işletmelerin çevre duyarlılığı konusunda yeterince politika üretmedikleri, daha ziyade karbon emisyonlarını düşürme, enerji tasarrufu, atık yönetimi, su tasarrufu ve geri kazanım gibi ağırlıklı olarak maliyet azaltma odaklı faaliyetlere önem verdikleri izlenmektedir.

EUROLAB Laboratuvar A.Ş., maliyetleri düşürme amaçlı da olsa bu tür çevresel uygulamaları desteklemekte, ayrıca işletmelerin çevre duyarlılığı konusunda etkili politikalar üretmeleri konusunda da destek olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemde, yanlış uygulamalar ve sorumsuz kararlar yüzünden, dünyanın ekolojik dengesi bozulmuş, iklim değişiklikleri yaşanmaya başlamış, küresel ısınma yüzünden önlenemez doğa olayları yaşanmış, birçok canlı türü yok olmuş, doğal kaynaklar tükeme noktasına gelmiş ve doğal çevre inanılmaz ölçüde zarar görmüştür.

EUROLAB, bu gerçekten yola çıkarak faaliyetlerinde sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve verdiği hizmetler sırasında işletmelere bu yönde telkinlerde bulunmaktadır. Her sektörden işletmeler, artık çevre konusunda daha duyarlı olmak ve yoğun rekabet ortamına büyük ölçüde çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili problemlere de odaklanmak zorundadır. Çevresel alanda gerçekleştirilen uygulamalar ile rekabet gücü kaynaklarını işletmeler uyumlu bir şekilde yönetmek zorundadır.

BELGELENDİRME SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Öncelikle kuruluşun, standardın zorunlu gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı ve bir sonraki aşamaya geçilip geçilmeyeceği belirlenlenir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Dökümanların Hazırlanması

Gerekli prosedür ve denetimlerin geliştirilip geliştirilmediği kontrol edilir ve kurumunuzun değerlendirmeye hazırlığı gözden geçirilir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Belgenin Verilmesi

İlk iki aşamada ortaya çıkan bulgular değerlendirilir ve yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirildikten sonra belge hazırlama işlemine geçilir.

Akredite Onaylı Sertifikasyon

Akredite Onaylı Sertifikasyon

Belgelendirme işlemleri, bir işletmenin standartlara uygunluğu belirleyen yetkili bir kuruluş tarafından, standartlarda yer alan gerekliliklere uygun olarak faaliyet gösterdiğini kanıtlama çalışmasıdır. Bu kuruluşlar genel olarak belgelendirme kuruluşları olarak da bilinmektedir. EUROLAB Laboratuvar A.Ş., bu şekilde faaliyet gösteren bir belgelendirme kuruluşudur. Aynı zamanda EUROLAB akredite onaylı bir belgelendirme kuruluşudur.

Bağımsız ve Tarafsız Değerlendirme

Bağımsız ve Tarafsız Değerlendirme

Bir işletme güvenilirliğini sağlamak için, değerlendirme süreçleri ve uyguladığı politikalar, tüm yönetim ve etkinlik faaliyetlerini içeren her türlü işlemden bağımsız ve tarafsız olmak zorundadır. Tarafsızlık, faaliyetler sırasında uygulanan süreçlerde, kapsamda ve metodolojide, başarıları ve zorlukları göz önünde bulundurarak önyargıdan uzak olmaktır. EUROLAB Laboratuvar A.Ş., bunu başarmış bir belgelendire ve değerlendirme kuruluşudur ve tüm faaliyetlerinde bağımsız ve tarafsız davranmaktadır.

Her Zaman İşletmelerden Yana

Her Zaman İşletmelerden Yana

Gittikçe globalleşen dünyamızda bir mal veya hizmet üreten firmalar, uluslararası alanda başarılı olmak için rekabet güçlerini arttırmak zorundadır. Rekabetin baş faktörü ise, tüketicilere güvenilir, sağlıklı ve kaliteli ürünler sunabilmektedir. İşletmeler açısından sadece bunu sağlamak da yetmemekte, ayrıca bu durumlarını kanıtlamak zorunda kalmaktadır. Bu noktada faaliyetlerini, süreçlerini, uygulamalarını, ürünlerini ve sistemlerini belgelendirmek zorundadır.

Hızlı Süreç Yönetimi

Hızlı Süreç Yönetimi

Her işletmede günlük iş uygulamalarında, en alt çalışandan en üst yöneticiye kadar, süreçlerin doğru ve hızlı yönetilmesi gerekmektedir. İş süreçlerinin tasarlandığı şekilde uygulanması ile, işletmede operasyonel verimlilik artar, ürünlerin tüketicilere sunulma süresi hızlanır, yürürlükte olan yasal düzenleme esaslarına uyum sağlanır ve en önemlisi geliştirilmiş süreç kontrolü, düzenleme ve izleme metodları ile mevcut standartlara uygun faaliyet gösterilir.Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.