BELGE

Sertifika

Cam ve Ayna Testleri
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Cam ve Ayna Testleri

İnsan uygarlığı, günümüzden 8 bin yıl önce Anadolu’da ayna üretmeye başlamıştır. Bugün de aynalar kişisel bakım, dekoratif ve mimari amaçlar için kullanılmaktadır. Ama aynı zamanda kameralar, teleskoplar, lazerler ve otomobiller gibi sayısız üründe de aynalar kullanılmaktadır.

Cam ve Ayna Testleri

Yüksek kaliteli ayna ihtiyacını karşılamak üzere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından, tüketicileri korumayı hedef alan, ama aynı zamanda üreticilere yüksek kaliteli ayna üretme konusunda destek olan standartlar geliştirilmiştir.

Örneğin Amerikan Test ve Malzeme Kurumu (ASTM) tarafından geliştirilen C1503-08 standardı bunlardan biridir. İç mekan kullanımı için gümüşlenmiş düz cam aynaları kapsayan bu standart, aynaların kesim büyüklüğü, kalınlığı, rengi, kalitesi, gümüş kaplama görünümü ve yansıtma özellikleri için gerekli kriterleri açıklamaktadır.

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 25537 standardı, ticari binalarda kullanılacak aynaların koşullarını belirlemektedir. Bu standart, kalınlığı 2 ila 6 mm arasında olan aynaları kapsamaktadır.

Japon Standartlar Birliği (JSA) tarafından geliştirilen JIS R 3220 standardı, işlenmemiş cam aynalar için gereklilikleri belirlemektedir.

Alman Standartlar Enstitüsü (DIN) tarafından geliştirilen EN 1036 standardı ise gümüş kaplamalı yüzdürme camdan ticari aynalar için gereksinimleri belirlemek, test yöntemlerini açıklamak ve ticari iç mekan kullanımı için aynaları değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan cam ve ayna cam testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TSE K 278 Dekoratif şekil verilmiş cam ve aynalar

  • TS EN 1036-1 Cam - Yapılarda kullanılan - İç mekanlarda kullanım için gümüş kaplı yüzdürme camdan yapılmış aynalar - Bölüm 1: Tarifler, özellikler ve deney yöntemleri

  • TS EN 1036-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Gümüş kaplamalı yüzdürme cam aynalar - İç mekanda kullanım için - Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi/ürün standardı

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında cam ve ayna test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen cam ve ayna test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Endüstriyel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.