BELGE

Sertifika

Kişisel Koruyucu Ekipman Testleri
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Kişisel Koruyucu Ekipman Testleri

İşverenlerin, iş yerinde çalışanlar için kişisel koruyucu ekipman sağlanmasına ve kullanılmasına yönelik sorumluluğu bulunmaktadır. Kişisel koruyucu ekipman, çalışanları işteki sağlık veya güvenlik risklerine karşı koruyacak olan ekipmandır.

Kişisel Koruyucu Ekipman Testleri

Başlıca kişisel koruyucu ekipmanlar arasında güvenlik kaskları, gözlükler, eldivenler, yüksek görünürlüklü giysiler, emniyet kemerleri, güvenlik ayakkabıları ve solunum koruyucu ekipman bulunmaktadır.

Çalışma ortamını güvenli hale getirmek ve çalışanları güvenli ve sorumlu bir şekilde çalışmaya yönlendirmek için işletmeler, iş tanımları, iş süreçleri ve görev tanımları hazırlamak, eğitimler vermek ve belli aralıklarla denetimler yapmak zorundadır. Alınacak bütün önlemlere rağmen faaliyet türüne ve şekline bağlı olarak bazı işyeri tehlikeleri devam ediyor olabilir.

Örneğin kirli havayı solumak yüzünden akciğerler, düşen malzemelerden yüzünden baş ve ayaklar, havada uçuşan parçacıklar veya sıvı zerrelerinin sıçraması yüzünden gözler, aşındırıcı maddeler ile temas yüzünden cilt ve aşırı sıcak veya soğuk ortamlar yüzünden vücut zarar görebilir. Kişisel koruyucu ekipmanlar, bu durumlarda ortaya çıkan riskleri azaltmak için önemlidir.

Ancak kişisel koruyucu ekipmanlar, sadece son çare olarak kullanılmalıdır. Diğer önlemler alındıktan sonra hala kişisel korumaya gereksinim duyuluyorsa işletmeler bunu çalışanlar için ücretsiz olarak sağlamak zorundadır. Bu yapılırken de bu ekipmanların kaliteli ve işlevsel olmasına özen göstermek zorundadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kişisel koruyucu ekipman testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 397+A1 Endüstriyel emniyet baretleri

  • TS EN 341 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Kurtarma amaçlı indirme tertibatları

  • TS 5560 EN 166 Kişisel göz koruması - Özellikler

  • TS EN 388 Koruyucu eldivenler - Mekanik risklere karşı

  • TS EN 140 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Yarım maskeler ve çeyrek maskeler - Özellikler, deneyler, işaretleme

  • TS EN 374 Koruyucu eldivenler - Kimyasal maddeler ve mikroorganizmalara karşı

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında kişisel koruyucu ekipman test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen kişisel koruyucu ekipman test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Endüstriyel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.