BELGE

Sertifika

Maden Testleri
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Maden Testleri

Tarım insan yaşamının ilk çabası olurken madencilik ikincisi olmuştur. Bu iki alandaki çabalar uygarlığın gelişmesinde temel taşlarıdır. Bugün de tarım ve madencilik faaliyetleri, modern uygarlığın kullandığı temel kaynakları sağlamaya devam etmektedir.

Maden Testleri

Madencilik, tarih öncesi çağlardan bugüne insanların varlığında ve gelişmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Burada madencilik derken, doğal olarak meydana gelen herhangi bir mineral maddenin faydalanma amacı ile topraktan çıkarılması ifade edilmektedir.

Daha sonra çıkarılan bu madenler işlenmeye başlamış ve madencilik faaliyetleri gelişmiştir. Tarihte taş devri, bronz çağı, demir çağı, çelik çağı ve nükleer çağ olarak yapılan tanımlamalar bu gelişmelere bağlıdır.

Günümüzde maden yatakları ve çeşitliliği bakımından zengin ülkeler, gelişmiş büyük medeniyetlerdir. Ancak bunlara sahip olmayan ülkeler genelde daha düşük bir yaşam standardına mahkum olmuşlardır.

Diğer yandan plansız yapılan madencilik çalışmaları çevreye büyük zarar vermektedir. Bu bakımdan maden planlaması son yıllarda, çevre koşulları dikkate alınarak madenciliğin işletme sonrası aşaması olan ocağın kapanmasını da içine alacak şekilde genişletilmiştir.

Madencilik faaliyetlerinde, daha az enerji kullanımı, karbon emisyonlarının kontrol altına alınması, su kullanımının en aza indirilmesi, mineral atıkların yok edilmesinin daha sıkı kontrolü, çalışanların eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve yasal düzenlemelere sıkı uyulması gibi konular üzerinde bugün daha fazla durulmaktadır.

Kısaca madencilik, minerallerin ve metallerin toprağın derinliklerinden çıkarılmasıdır. Başlıca madencilik faaliyetleri, bakır, kalay, manganez, nikel, alüminyum cevheri, demir cevheri, altın, gümüş ve elmas madenciliğidir. Mineraller ve metaller çok değerli ürünlerdir. Örneğin tantal, cep telefonlarında, çağrı cihazlarında ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılmaktadır. Altın ve gümüş mücevher yapımında kullanılmaktadır. Demir birçok sektörün hammaddesidir.

Günümüzde ormanların yok olmasının başlıca nedenlerinden biri madenciliktir. Madencilik faaliyetleri genelde çevreye zarar vermektedir. Açık maden ocaklarında toprak örtüsü tamamane kaldırılmaktadır. Metalleri ve mineralleri topraktan çıkarmak için çok büyük iş makinaları kullanılmaktadır.

Bazı madencilik faaliyetlerinde siyanür veya civa gibi kimyasallar kullanılmaktadır. Kimyasal atıklar genelde nehirlere ve denizlere akmaktadır. Bu kirlilik su kütlesi içindeki bütün canlıları yok etmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan maden testlerinde yerli ve yabancı standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında maden test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen maden test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Endüstriyel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.