BELGE

Sertifika

Ortam Gaz Ölçümleri
Laboratuvar > Diğer Testler

Ortam Gaz Ölçümleri

Normal koşullarda ortam havası, şu gazların bir karışımıdır: azot (yüzde 78), oksijen (yüzde 21) ve hidrojen, helyum, argon, kripton, ksenon, neon gazlardan oluşan asal gazlar (yüzde 1). Solunan havada toz, duman, gaz, aerosol ve kokulu maddeler olduğu zaman ya da yukarıda sözü edilen bileşimde bir değişiklik olduğu zamana hava kirliliği oluşmaktadır.

Ortam Gaz Ölçümleri

Çalışma ortamı havasının izlenmesi yasal düzenlemeler açısından bir zorunluluktur. Bu izlemeden elde edilen bilgiler, hava kirleticilerin ortam havası ve çevre üzerindeki etkilerini ve ayrıca insan sağlığı üzerindeki etkilerini belirlemek için kullanılmaktadır.

Olası hava kirliliğinin başlıca kaynakları arasında ulaşım, elektrik üretimi, sanayi işletmeleri ve evsel kaynaklar bulunmaktadır. Kötü hava kalitesi insanlarda bir takım sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Benzen gibi bazı hava kirleticileri, kanser gibi daha kötü sonuçlara neden olan kirleticiler arasındadır.

Özellikle madencilik işletmelerinde, metal işleme faailyetlerinde, kimyasal işlemlerde, atık yönetimi tesislerinde ve gıda sektöründe, ortamdaki havayı izleme cihazları gaz tehlikesine karşı güvenilir bir koruma sağlamaktadır.

Bu cihazlar, ortamdaki toksik gazları ve oksijen veya hidrojen için sabit ortam havasını izlemektedir. Gaz uyarı ünitesi, belli bir gazın ortam havasındaki konsantrasyonunu sürekli kontrol etmekte ve ayrı ayrı tanımlanabilen sınırlar aşıldığı zaman sesli ve görsel uyarı vermektedir.

Bununla birlikte çalışma ortamı havasının belli aralıklarla yetkili laboratuvarlar tarafından ölçülmesi gerekmektedir. Örneğin ortam havasında karbon dioksit konsantrasyonu yüzde 0,3 sınırını aşarsa, sağlık açısından tehlikeli bir durumdur.

Bu oran yüzde beşe ulaşırsa baş ağrısı ve baş dönmesnme, yüzde sekiz ve üzerinde bilinç kaybına ve hatta ölüme neden olabilir. Çalışanların sağlık ve güvenliği açısından ortam gaz ölçümleri önemli olmaktadır.

Gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen ortam gaz ölçümlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında ortam gaz ölçüm hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Diğer test hizmetleri kapsamında verilen ortam gaz ölçüm hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Diğer Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.