BELGE

Sertifika

SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş.

Bağımsız ve Tarafsız Değerlendirme

Bir işletme güvenilirliğini sağlamak için, değerlendirme süreçleri ve uyguladığı politikalar, tüm yönetim ve etkinlik faaliyetlerini içeren her türlü işlemden bağımsız ve tarafsız olmak zorundadır. Tarafsızlık, faaliyetler sırasında uygulanan süreçlerde, kapsamda ve metodolojide, başarıları ve zorlukları göz önünde bulundurarak önyargıdan uzak olmaktır. SCIENCE Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., bunu başarmış bir belgelendire ve değerlendirme kuruluşudur ve tüm faaliyetlerinde bağımsız ve tarafsız davranmaktadır.

SCIENCE için tarafsız ve bağımsız olmak, üst yönetimden en alt çalışana kadar benimsenin bir ilkedir. SCIENCE bu ilkeyi, planlama, bütçeleme ve finansman çalışmalarından, yetki ve kapsamın oluşturulmasından, denetçi ve değerlendirme ekiplerinin seçilmesi, onaylanması, faaliyetlerin sürdürülmesi, bulguların hazırlanması, önerilerin tasarlanması, raporun yazılması ve faaliyetlerin sonlandırılmasına kadar her adımda uygulamaktadır.

SCIENCE, değerlendirme fonksiyonunu, diğer yönetim fonksiyonlarından bağımsız olarak konumlandırılmaktadır ve bu şekilde istenmeyen etkilerden arınmış, tarafsız ve şeffaf raporlama yapmaktadır. Buna göre, değerlendirme ekibinin üyeleri, SCIENCE politikalarını veya genel yönetimini belirlemekten doğrudan sorumlu değildir ve yakın gelecekte olması da beklenmemektedir. Ekip üyeleri, bağışçılardan veya yararlanıcı gruplardan gelen baskılardan izole edilmiştir ve bağımsızlıklarını etkileyebilecek faaliyetlere katılmamaktadır.

SCIENCE ayrıca, kurumsal bağımsızlık ve tarafsızlığa ilave olarak, çalışanların davranışsal bağımsızlıklarına da önem vermektedir. İşletmede çalışanlar, kadrolu olsun dışarıdan olsun, özgürce ve müdahale edilmeden çalışmaktadır ve görüşlerini özgürce ifade edebilmektedir. SCIENCE yönetimi, tarafsız ve bağımsız bir değerlendirme için, koşullara kesinlikle müdahale etmemektedir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Öncelikle kuruluşun, standardın zorunlu gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı ve bir sonraki aşamaya geçilip geçilmeyeceği belirlenlenir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Dökümanların Hazırlanması

Gerekli prosedür ve denetimlerin geliştirilip geliştirilmediği kontrol edilir ve kurumunuzun değerlendirmeye hazırlığı gözden geçirilir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Belgenin Verilmesi

İlk iki aşamada ortaya çıkan bulgular değerlendirilir ve yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirildikten sonra belge hazırlama işlemine geçilir.

Akredite Onaylı Sertifikasyon

Akredite Onaylı Sertifikasyon

Belgelendirme işlemleri, bir işletmenin standartlara uygunluğu belirleyen yetkili bir kuruluş tarafından, standartlarda yer alan gerekliliklere uygun olarak faaliyet gösterdiğini kanıtlama çalışmasıdır. Bu kuruluşlar genel olarak belgelendirme kuruluşları olarak da bilinmektedir. SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş., bu şekilde faaliyet gösteren bir belgelendirme kuruluşudur. Aynı zamanda SCIENCE akredite onaylı bir belgelendirme kuruluşudur.

Çevreye Duyarlı Faaliyet

Çevreye Duyarlı Faaliyet

Günümüzde her sektörden işletmelerin üzerinde, çevreye duyarlı olmaları yönünde artan bir baskı görülmektedir. Toplum, öncesine göre çevre konusunda daha fazla bilinçlidir ve işletmelerden çevre konusunda daha duyarlı olmalarını beklemektedir. Bu baskılar yüzünden işletmeler, çevreye duyarlı uygulamalar yapmak ve bu uygulamalarını uluslararası alanda kabul gören belgelerle kanıtlamak eğilimindedir. Ancak hala bir kısım işletmelerin ...

Her Zaman İşletmelerden Yana

Her Zaman İşletmelerden Yana

Gittikçe globalleşen dünyamızda bir mal veya hizmet üreten firmalar, uluslararası alanda başarılı olmak için rekabet güçlerini arttırmak zorundadır. Rekabetin baş faktörü ise, tüketicilere güvenilir, sağlıklı ve kaliteli ürünler sunabilmektedir. İşletmeler açısından sadece bunu sağlamak da yetmemekte, ayrıca bu durumlarını kanıtlamak zorunda kalmaktadır. Bu noktada faaliyetlerini, süreçlerini, uygulamalarını, ürünlerini ve sistemlerini belgelendirmek zorundadır.

Hızlı Süreç Yönetimi

Hızlı Süreç Yönetimi

Her işletmede günlük iş uygulamalarında, en alt çalışandan en üst yöneticiye kadar, süreçlerin doğru ve hızlı yönetilmesi gerekmektedir. İş süreçlerinin tasarlandığı şekilde uygulanması ile, işletmede operasyonel verimlilik artar, ürünlerin tüketicilere sunulma süresi hızlanır, yürürlükte olan yasal düzenleme esaslarına uyum sağlanır ve en önemlisi geliştirilmiş süreç kontrolü, düzenleme ve izleme metodları ile mevcut standartlara uygun faaliyet gösterilir.Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.