BELGE

Sertifika

Toprak Testleri
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

Toprak Testleri

Tarımda, toprak testleri genel olarak toprağın besin içeriği, bileşimi, asitlik düzeyi veya pH değeri gibi özelliklerini belirlemek için yapılmaktadır. Toprak besinleri derinlik ile değiştiğinden, keza toprak bileşenleri zamana bağlı olarak farklılık gösterdiğinden, testler için topraktan alınan numunenin derinliği ve zamanlaması sonuçları etkilemektedir.

Toprak Testleri

Toprak testleri, bitkilerin besin ihtiyaçlarını belirlemek için ve çevresel değerlendirmeler için önemli bir araçtır. Bazı topraklar doğal olarak bitki besinleri açısından eksiktir. Bir kısım topraklar ise, geçmişte yeterli miktarda besleyici özelliklere sahip olmasına rağmen, zamanla bu özelliklerini kaybetmiştir. Bu nedenle toprak testleri, bitkilerin gübreleme ihtiyaçlarını anlamak için dünyanın hemen her yerinde bitkisel üretim alanlarında yaygın olarak yapılmaktadır.

Toprak testleri aynı zamanda besin içeren atık maddelerin veya çevreye zarar verebilecek diğer elementlerin uygulama oranlarını belirlemek için de yapılmaktadır. Hayvan gübreleri ve sanayi yan ürünleri gibi atık maddeler, çeşitli bitki besin maddeleri içerebilir.

Ancak toprağa yüksek oranda bırakılan bu tür maddeler, bitki, hayvan veya insan sağlığına zarar vermektedir. Bazı kimyasal maddelerin çevresel olarak zarar seviyelerini değerlendirmek ve kullanımlarına sınır getirmek için birçok yasal düzenleme çıkarılmıştır. Aynı zamanda bu yasal düzenlemeler toprak testlerini zorunlu tutmaktadır.

Gelişmiş laboratuvarlarda topraklar, düzenli olarak birincil besinler olan fosfor, potasyum ve azot bakımından test edilmektedir. Bazı bölgelerde topraklar ayrıca kalsiyum, magnezyum ve kükürt gibi diğer birincil besin içerikleri ve bor, bakır, demir, manganez, molibden ve çinko gibi element içerikleri için de test edilmektedir. Şüphe duyulan durumlarda toprak arsenik, kadmiyum, nikel, kurşun, cıva ve selenyum atıkları bakımından da test edilmektedir.

Birincil bitki besinlerinden olan azot ve potasyım topraklara aşırı miktarda uygulandığı zaman çevre üzerinde zararlı etkiler yapmaktadır.

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında toprak test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen toprak test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Uygunluk Testleri
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.