BELGE

Sertifika

BRC Food Gıda Güvenlik Sistemi
Belgelendirme > Spesifik Belgelendirme

BRC Food Gıda Güvenlik Sistemi

BRC Food Gıda Güvenlik Sistemi Nedir?


BRC Food Gıda Güvenlik Sistemi standardı, gıda maddeleri üreten firmalar, perakendeci firmalar, gıda hizmeti veren firmalar ve gıda sektörü uzmanları tarafından titiz ve ayrıntılı bir şekilde geliştirilmiştir. Bu standart ilk olarak 1998 yılında BRC - The British Retail Consortium (İngiltere Perakende Konsorsiyumu) tarafından yayınlanmıştır ve bugüne kadar çeşitli defalar güncellemeleri yapılmıştır.

BRC Food Gıda Güvenlik Sistemi

BRC Food Gıda Güvenlik Sistemi, gıda maddelerinin güvenliği, bütünlüğü, yasallığı ve kalitesini sağlamak üzere, gıda maddesi üretim, işleme ve paketleme sektöründeki operasyonel kontrolleri yönetmek için bir çerçeve sunmaktadır.

Esas olarak bu standart, şu konulara odaklanmaktadır : işletmelerde ürün güvenliği kültürünün gelişmesini teşvik etmek, bu konunun önemini yansıtmak amacı ile çevresel izleme koşullarını genişletmek, işletmeleri gıda güvenliği ve gıda savunması için sistemler geliştirmeye yöneltmek, yüksek riskli olan ve yüksek bakım gerektiren üretim risk bölgeleri gerekliliklerine açıklık getirmek, Küresel Gıda Güvenliği Girişimi’ne küresel uygulanabilirlik ve kıyaslama imkanı sağlamak.

BRC Food Gıda Güvenlik Sistemi standardı, dokuz bölüme ayrılmıştır:

 • Üst yönetim taahhüdü. İyi bir gıda güvenliği kültürünün geliştirilmesinde olmazsa olmaz bir kriterdir. Herhangi bir gıda güvenliği sisteminin etkili olması, tam olarak uygulanması ve sürekli gelişmenin sağlanması için gereklidir.

 • Gıda güvenliği planı (HACCP). Etkili yapılacak tehlike ve risk analizi, gıda maddelerinin güvenliği, kalitesi ve bütünlüğü için risk oluşturacak tehlikelerin tanımlamasını ve yönetilmesini sağlar.

 • Gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemi. İşletmenin güvenli ürünler üretmek, müşteri beklentilerini karşılamak ve çalışanların eğitilmesini sağlamak için gerekli ürün ve süreç kontrollerinin temelini oluşturan sistematik yönetim sistemleri kurulmalıdır.

 • İşletme standartları. İşletmenin uygunluğunu, temizliğini ve kontrolünü kapsar ve tesis koşulları, temizlik, ekipman, haşere kontrolü, yabancı madde kontrolleri ve savunma güvenliği gibi konuları içerir.

 • Ürün kontrolü. Gıda sahtekarlığının önlenmesi ve ürün testi gibi ürün kontrollerinin oluşturulması, ürünlerin güvenilir bir şekilde teslim edilmesinde önemlidir.

 • İşlem kontrolü. Gıda maddelerini sürekli ve doğru kalitede üretmek için etkili prosedürlerle birlikte düzenli denetimler yapılmalıdır.

 • Personel. Çalışanların eğitim, koruyucu kıyafetler ve hijyen uygulamaları açısından eksikleri tamamlanmış olmalıdır.

 • Yüksek riskli ve yüksek bakım gerektiren üretim riski bölgeleri. Potansiyel patojen kontaminasyonuna duyarlı olan ve bu nedenle ürün güvenliğini sağlamak için ek kontrollere ihtiyaç duyan ürünlerle ilgili gereklilikler tanımlanmalıdır.

 • İşlem gören ürünler için gerekenler. Standardın bu bölümü gönüllü bir gerekliliktir. İşletmenin tesislerinde depolanan, ancak denetlenmekte olan alanda imal edilmemiş, işlenmemiş veya paketlenmemiş gıda ürünlerini kapsamaktadır.

BRC Food Gıda Güvenlik Sistemi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?


BRC Food Gıda Güvenlik Sistemi belgelendirmesi, dünya genelinde yaygın olarak yapılmaktadır ve bugün 130’un üzerinde ülkede 28 binden fazla firma BRC Food Gıda Güvenlik Sistemi Belgesi almıştır. Bu standart, kalite, güvenlik ve operasyonel kriterlerin standardizasyonunu garanti etmekte ve üretici firmaların yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini ve son tüketicilerin korunmasını sağlamaktadır. Bugün BRC Food Gıda Güvenlik Sistemi standardı bütün dünyada, önde gelen perakendeci firmalar, gıda maddeleri üreten firmalar ve yemek servisi firmaları için temel bir gereksinimdir.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin verimliliklerini arttırmaları ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamaları, riskleri en aza indirmelerine bağlıdır.

Söz konusu standart, gıda sektöründe çalışan firmalara (perakendeci firmalar, üretici firmalar, ithalatçılar, içerik tedarikçileri), ürünlerinin ve hizmetlerinin güvenliğini, bütünlüğünü ve kalitesini yönetmek için bir çerçeve sunmaktadır. Bugün artık Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere ve ABD’de faaliyet gösteren çok sayıda gıda perakendeci firma, sadece denetimlerden geçen ve BRC Food Belgesi alan tedarikçi firmalar ile iş yapmaktadır.

BRC Food Belgesi, işletmelerin güvenli gıda üretme taahhüdünü ifade etmektedir ve başlıca şu faydaları sağlamaktadır:

 • Risk bazlı gereksinimlerin tanımlanması

 • Gıda güvenliği süreçlerinin tüm yönlerinin güvence altına alınması

 • Tedarikçi ve perakendeci firmaların durum tespiti gerekliliklerini yerine getirdiğinizden emin olunması

 • Devam eden düzeltici faaliyetler ile sürekli iyileştirme ideallerinin desteklenmesi

 • Tedarikçi denetimleri için azaltılmış bir gereksinim sağlaması

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi gibi başka sistemler ile kolayca entegre olabilmesi

 • Perakendeci firmalara ve gıda hizmeti sunan firmalara, tedarik için iyileştirilmiş referanslar sağlaması

 • Ürün güvenliği ve kalitesinde müşteri memnuniyetininin ve güveninin artması

BRC Food Gıda Güvenlik Sistemi Neden Önemli?


BRC Food Gıda Güvenlik Sistemi standardı, gıda sektörünün İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinde gıda güvenliği yasalarına uymasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bugün bu standart, kalite ve sorumluluk konusunda en iyi uygulama için uluslararası kabul gören bir kriter haline gelmiştir. En son sekizinci sürümü, 2018 yılında yayınlanmıştır. Bu son sürümde de, yönetim taahhüdü, HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistmei temelli gıda güvenliği programı ve destekleyici kalite yönetim sistemi üzerinde yoğun bir şekilde durmaktadır. Ayrıca gıda üretim tesislerinde, mikroorganizmaların çevresel olarak izlenmesi gerekliliğinin artması ile birlikte, gıda savunması ve gıda dolandırıcılığının önlenmesi konusuna daha fazla ağırlık verilmiştir.

Standardın formatı ve içeriği, gıda firmaları tesislerinin, operasyonel sistemlerinin ve prosedürlerinin yetkili bir üçüncü taraf olan belgelendirme kuruluşu tarafından, standardın gereklerine göre değerlendirilmesine izin verecek şekilde tasarlanmıştır.

Esas olarak BRC Food Gıda Güvenlik Sistemi şu noktalara odaklanmıştır: denetim süreçlerininde tutarlılığın sağlanması, dolandırıcılık riskini azaltmak için farklı sistemlerin teşvik edilmesi ve tedarik zincirinde daha fazla şeffaflık ve izlenebilirlik sağlanması.

Sonuç


Kısaca BRC Food, uluslararası bir gıda güvenliği yönetim sistemi standardıdır. Bu standart, etkili bir gıda güvenliği yönetim sistemi oluşturmak için gıda firmalarının izlemesi gereken gereksinimleri içermektedir. Gıda ambalajları üreten firmalar, üretici firmalar ve depolanma ve dağıtım işleri ile ilgili firmalar için standart versiyonları da bulunmaktadır. BRC Food standardının gereklilikleri, firmaların güvenli gıda üretimini sağlamak için karşılanması gereken kilit unsurları ele almaktadır. BRC Food Gıda Güvenlik Sistemi yanı sıra Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ve yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, FSSC 22000 standardı ve SQF, güvenilir kaliteli gıda standardı (Safe Quality Food) gibi başka gıda standartları da bulunmaktadır.

BRC Food Gıda Güvenlik Sistemi standardı, işlenmiş gıdaların ve diğer ürünlerin nasıl hazırlanacağı konusunda gereksinimleri belirlemektedir. Bu bakımdan BRC Food Belgesi’ne sahip firmalar gıda güvenliği yönetimi ve gıda güvenliği ağlarını güçlendirmiş olmaktadır. Bu belge, firmanın güvenilir gıda üretiminin ve şatışının taahhüddünü ortaya koymaktadır. Dolayısıyla tüketiciler nezdinde firma itibarı ve marka değeri artmaktadır. Dolayısıyla firmanın yeni pazar yeni müşteri hedefleri hızlı gelişmektedir. Aynı zamanda yasal düzenlemelere uygunluk sağlandığı için firmalar gıda konusunda üstlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiş olmaktadır.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile müşterilerine, birçok sistem belgelendirme hizmetleri arasında, BRC Food Gıda Güvenlik Sistemi belgelendirme hizmetleri de vermektedir.
Kuruluşumuz, bu belgelendirme hizmetlerini verirken, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.
BELGELENDİRME SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Öncelikle kuruluşun, standardın zorunlu gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı ve bir sonraki aşamaya geçilip geçilmeyeceği belirlenir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Dokümanların Hazırlanması

Gerekli prosedür ve denetimlerin geliştirilip geliştirilmediği kontrol edilir ve kurumunuzun değerlendirmeye hazırlığı gözden geçirilir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Belgenin Verilmesi

İlk iki aşamada ortaya çıkan bulgular değerlendirilir ve yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirildikten sonra belge hazırlama işlemine geçilir.

BAŞVURU YAP

Spesifik Belgelendirme
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.