BELGE

Sertifika

Kalite Politikası
EUROLAB Laboratuvar A.Ş.

Kalite Politikası

Kuruluşumuz EUROLAB Laboratuvar A.Ş., kurulduğu günden itibaren, bağımsız ve tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden, güçlü bir yönetici ve çalışan kadrosu, gelişmiş teknolojik altyapısı ve uyguladığı uluslararası yöntemlerle müşterilerine hizmet vermektedir ve ülkemizin önde gelen kuruluşları arasında yer almayı başarmıştır.

Kuruluşumuzun bu başarısında, üst yönetim tarafınan belirlenen kalite politikası esasları ve tüm çalışanların bu esaslar doğrultusunda hizmet vermeleri etkili olmuştur. Kuruluşumuzda faaliyetler sırasında her aşamada üzerinde hassasiyetle durulan kalite politikası esasları şunlardır:

 • Çalışanların bilgi ve deneyimlerini sürekli yükselterek, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmek

 • Etkin sürdürülen üst yönetim desteği ile, alt yöneticilerin, çalışanların, uzmanların ve komite üyelerinin yeterliliğini güçlendirmek

 • Faaliyet konuları itibariyle güncel gelişmeleri takip etmek ve kuruluş içinde herkesi bilgilendirmek

 • Ölçme, test, analiz, değerlendirme, muayene ve belgelendirme hizmetlerini, sürekli iyileşmeyi sağlayacak şekilde gerçekleştirmek

 • İşletmelere ihtiyaçlarına uygun katma değer yaratan hizmetler sunmak

 • Tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik konularında kesinlikle taviz vermemek

 • Taraflara her zaman eşit uzaklıkta durmak ve objektif olma konusunda şüphe yaratmamak

 • Çıkar çatışmalarının içinde olmamak ve herkese eşit, şeffaf ve dürüst hizmet vermek

 • Müşteri şikayetlerine ve önerilerine kulak vermek ve eleştri ve önerileri fırsata çevirmek

 • Akreditasyon aldığı kuruluşlara karşı sorumlu davranmak ve yerli ve yabancı yasal düzenlemelere, standartlara ve kriterlere uygun davranmaktan kaçınmamak

 • Sektörde rakipleri küçümsememek ve haksız rekabete yol açmamak

 • Sosyal sorumluluk bilincini elden bırakmamak, prensiplerden ve etik kurallarından ödün vermemek ve topluma, bireylere ve müşterilere katma değer yaratan bir kuruluş olmak

 • Doğal çevrenin korunması konusunda duyarlı olmak

Kuruluşumuz EUROLAB Laboratuvar A.Ş., yukarıda açıklanan kalite politikalarına uymak ve bunu, verdiği hizmetlerin kalitesine yansıtmak amacı ile, yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşlarından şu standartlar çerçevesinde akredite olmuştur:

 • Belgelendirme hizmetleri için EN/ISO IEC 17021: 2015 Kalite sistem belgelendirmesi yapan belgelendirme kuruluşları için genel kriterler standardı,

 • Muayene hizmetleri için EN ISO/IEC 17020: 2012 Çeşitli tipteki muayene kuruluşlarının çalıştırılması için genel kriterler standardı,

 • Laboratuvar hizmetleri için TS EN ISO/IEC 17025: 2017 Deney ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterliliği için genel şartlar standardı, ve

 • Ürün belgelendirmesi hizmetleri için TS EN ISO/IEC 17065: 2012 Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar standardı

BELGELENDİRME SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Öncelikle kuruluşun, standardın zorunlu gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı ve bir sonraki aşamaya geçilip geçilmeyeceği belirlenlenir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Dökümanların Hazırlanması

Gerekli prosedür ve denetimlerin geliştirilip geliştirilmediği kontrol edilir ve kurumunuzun değerlendirmeye hazırlığı gözden geçirilir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Belgenin Verilmesi

İlk iki aşamada ortaya çıkan bulgular değerlendirilir ve yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirildikten sonra belge hazırlama işlemine geçilir.Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.