BELGE

Sertifika

Temiz Oda Testleri
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

Temiz Oda Testleri

Genel olarak üretim veya bilimsel araştırmalarda kullanılan temiz oda, havadaki mikroplar, tozlar, aerosol partikülleri ve kimyasal buharlar gibi düşük seviyede kirleticilere sahip olan kontrollü bir ortamdır. Kesin olarak bir temiz oda, metreküp başına belli bir partikül büyüklüğüne ve kontrollü bir kirlenme seviyesine sahiptir.

Temiz Oda Testleri

Temiz odalar pratik olarak havadaki küçük parçacıkların üretim sürecini olumsuz şekilde etkileyebileceği bütün sektörlerde kullanılmaktadır. Boyut ve karmaşıklık bakımından çeşitlilik gösterse de eczacılık, biyoteknoloji, tıbbi cihaz ve yaşam bilimleri, havacılık ve optik gibi kritik proses üretimi olan sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bir temiz oda, partikül kirlenmesinin düşürüldüğü ve sıcaklık, nem ve basınç gibi başka çevresel parametrelerin kontrol altında tutuluğu bir alandır. Genel olarak bu alanlarda belli boyutlarda parçacıkları yakalamak için kullanılan Yüksek Verimli Partikül Hava (HEPA, High Efficiency Particulate Air) filtresi kullanılmaktadır. Temiz odaya verilen havanın tamamı bu filtrelerden geçer. Yüksek temizlik performansının gerekli olduğu durumlarda ultra düşük partikül hava (ULPA, Ultra Low Particulate Air) filtreleri kullanılır.

Temiz oda kriterlerini açıklayan iki önemli standart geliştirilmiştir. Bunlardan biri İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından geliştirilen BS 5295 Temiz oda standardıdır. Diğeri ise Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO14644 Temiz oda standardıdır. Gelişmiş laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen test ve ölçümlerde bu standartlara uyulmaktadır. Ülkemizde bu standart, TS EN ISO 14644 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar başlığı ile yayınlanmıştır.

Temiz oda tasarımı, yeterli hava akışı ve hava dönüşleri dahil olmak üzere tüm hava dağıtım sistemini kapsar. Önemli olan, havadaki partiküllerin ve kirleticilerin katı sınırlar içinde tutulduğu kapalı bir alan yaratmaktır. Standartlarda parçacıklı madde için temiz oda özellikleri, maksimum parçacık çapına ve ayrıca birim hacim başına izin verilen maksimum parçacık sayısına göre tanımlanmıştır. Partikül olmayan kirletici maddeler içinse, metreküp başına mikrop veya molekül cinsinden maksimum yoğunluk belirtilmiştir.

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında temiz oda test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen temiz oda test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Uygunluk Testleri
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.