BELGE

Sertifika

Kimyasal Madde Testleri
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Kimyasal Madde Testleri

Kimyasal madde analiz çalışmaları, genel olarak kimyasal bileşimlerin ve kimyasal maddelerin yapısını belirleme çalışmalarıdır. Analitik kimyada iki temel alan bulunmaktadır: kalitatif analiz ve kantitatif analiz. Kalitatif analiz, bilinmeyen bir malzeme örneğinde bulunan elementlerin ve bileşiklerin tespit edilmesi işlemidir.

Kimyasal Madde Testleri

Kantitatif analiz ise, mevcut her bir elementin veya bileşiğin ağırlığının ve miktarının belirlenmesi işlemidir. Bu amaçla yapılan laboratuvar çalışmaları, çok sayıda testler içermektedir.

Kimyasal analizler, malzeme tanımlanması ve özelliklerinin belirlenmesi çalışmalarından, kalite kontrol izlemeye kadar çok çeşitli amaçlar için yapılmaktadır. Bu testlerin birçoğunda genellikle Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), Alman Standardizasyon Enstitüsü (DIN), İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI), Amerikan Test ve Malzeme Kurumu (ASTM) ve Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) gibi standart metodolojiler uygulanmaktadır. Bu arada işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda özel analiz ve testler de gerçekleştirilmektedir.

Gelişmiş ve akredite laboratuvarlarda hammaddeler, metaller, harçlar, seramikler, polimerler, doğal malzemeler, atıklar, gazlar ve daha birçok kimyasal içerikli malzemeler, yasal düzenlemelere, bileşen özelliklerine ve tüketici taleplerine uygunluk gibi çok çeşitli yöntemlerle analiz edilmektedir. Kimyasal analizlerde, geleneksel analitik yöntemler yanı sıra, çok çeşitli yeni yöntemler de kullanılmaktadır.

Örneğin başlıca kullanılan analitik yöntemler şunlardır:
  • XRF (X-Işını Floresan Spektrometresi)

  • XRD (X-Işını Kırınımı)

  • ICP-OES (Endüktif Eşleşmiş Plazma - Optik Emisyon Spektroskopisi)

  • ICP-MS (Endüktif Eşleşmiş Plazma - Kütle Spektrometresi)

  • IC (İyon Kromatografisi)

  • GC (Gaz Kromatografisi)

  • GC-MS (Gaz Kromatografisi - Kütle Spektrometresi)

  • FTIR (Fourier Dönüşümü Kızılötesi Analizi)

  • NMR (Nükleer Manyetik Rezonans)

Kimyasal analizler esas olarak, kalite kontrol amaçlı (örneğin malzemelerin ve ürünlerin şartnameye uygun olmasını sağlamak amaçlı), yasal düzenlemelere uygunluk amaçlı (örneğin toksik metaller, RoHS tehlikeli maddelerin sınırlandırılması, atık kabul kriterleri), mesleki hijyen amaçlı ya da problem çözme amaçlı (örneğin kirlenme, renk değişimi, korozyon, anormal davranışlar) gerçekleştirilmektedir.

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında kimyasal madde test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen kimyasal madde test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Endüstriyel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.