BELGE

Sertifika

ISO 22483:2020 Turizm Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası
Belgelendirme > Sistem Belgelendirme

ISO 22483:2020 Turizm Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

Hangi amaçla bir seyahat yapılacak olursa olsun, seyahat planı yapılırken ilk üzerinde durulan nokta, ne tür bir konaklamaya ihtiyaç olduğunun belirlenmesidir.

ISO 22483:2020 Turizm Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

Seyahatler için konaklama seçilirken düşünülmesi ve karar verilmesi gereken şeylerin başında, tesise ne zaman varılacağı, ne kadar kalınacağı, kaç kişi ile seyahat edileceği, yemek pişirme tesislerine ihtiyaç olup olmadığı, özel bir nedenle mi seyahat edildiği, merkezi bir lokasyonda kalmak istenip istenmediği, seyahat sırasında araba kullanılacak mı, tesisin toplu taşıma imkanlarına ne kadar yakın olduğu, sosyal bir ortam istenip istenmediği, fitness tesislerine ihtiyaç duyulup duyulmadığı ve daha başka ihtiyaçların neler olduğudur.

Bu doğrultuda konaklama yapılacak tesisin otel, pansiyon, tatil köyü veya hostel olmasına karar verilmelidir.

Aslına bakılırsa konaklama seçimi, seyahat edecek kişilerin bir gezi planlarken ilk karşılaştıkları problemlerden biridir. Doğal olarak seçenekler arasında oteller en popüler seçenekler arasındadır. Günümüz koşullarında tatil amaçlı olsun iş gereği olsun mevcut trendler, otelleri işaret etmektedir.

Dünya genelinde turizm hareketlerinin gelişmesi ve çok büyük bir turizm potansiyeli karşısında otel tercihi, ciddi anlamda büyük bir patlama göstermektedir ve otelcilik, en fazla büyüyen turizm sektörüdür.

ISO 22483:2020 Standardı Ne Getiriyor?

İlk olarak İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından tasarlanan BS ISO 22483 standardı, daha sonra Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yeniden ele alınmış ve uluslararası bir standart olarak yeniden yayınlanmıştır. Bu standardın son güncellemesi ise 2020 yılında yapılmıştır.

Bu standart, sınıflandırma ve gruplandırmalarına bakılmaksızın, personel, hizmet, etkinlikler, eğlence aktiviteleri, güvenlik, bakım, temizlik, tedarik faaliyetleri ve müşteri memnuniyeti konularında oteller için kalite gereklilikleri ve öneriler oluşturmaktadır.

ISO 22483 standardı, kaliteli hizmet sunumu açısından tüm oteller için ortak ve uygulanabilir bir referans sağlamaktadır ve dünyanın her yerindeki farklı otel türleri, mevcut sınıflandırma sistemleri, iş modelleri, boyutları ve hizmetleri ile mevcut müşteri talepleri ve küresel eğilimleri de göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Söz konusu standart, deneyimli bir küresel turistin beklediği asgari kalitede hizmeti vermek için otel yöneticilerine uygun bir çerçeve sunmakta ve doğrudan ve dolaylı şekilde konuk bağlılığını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

ISO 22483 standardı, turizm alanında faaliyet gösteren otellere ve tüketicilere bilinçli kararlar vermek için kriterler sağlamak amacıyla, ilgili faaliyetler, turistik yerler ve onlar tarafından kullanılan tesis ve ekipman gereksinimleri dahil olmak üzere turizm hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan hizmetlerin terminolojisinin ve özelliklerinin standardizasyonudur.

Kısaca bu standart, otel rezervasyonunda varsayım çalışmalarını tamamlayan yepyeni bir standarttır.

Kimse beklentilerinin altında kalan bir otelde konaklamak istemez. Otellere verilen yıldız sayısı, bazen ülkeler arasında değişebilmektedir. Ancak bu yeni uluslararası standart, ISO 22483 standardında yer alan hizmet gereksinimleri, ISO’nun turizm ve ilgili hizmetler teknik komitesinde görev yapan uzmanlar grubu tarafından geliştirilmiştir (ISO / TC 228 Teknik Komite, Turizm ve İlgili Servisler). Bu uzmanlar grubu, yeni standardın geniş uygulanabilirliğini vurgulamaktadır. ISO 22483 standardı, kaliteli hizmet sunumu açısından tüm oteller için ortak ve ulaşılabilir bir referans oluşturmaktadır.

Otellerin Hizmet Gereksinimleri

Standart kapsamında otellerin hizmet gereksinimleri şu başlıklar altına düzenlenmiştir:

  • Personel gereksinimleri
  • Hizmet gereksinimleri
  • Etkinlik organizasyonu gereksinimleri
  • Eğlence etkinlikleri
  • Güvenlik ve güvenlilirlik gereksinimleri
  • Bakım gereksinimleri
  • Temizlik gereksinimleri
  • Tedarik yönetimi
  • Müşteri memnuniyeti ve geri bildirimler

Otellerde müşterileri etkileyen çevre genelde iki kategoride ele alınmaktadır: fiziksel çevre ve hizmet ortamı. Fiziksel çevre, müşterilerin yaşam çevresinde yer alan cansız varlıklardan oluşmaktadır. Fiziksel çevrede bulunan nesneler ile insan iletişimleri, daha çok çevresel psikoloji uzmanlarının çalışma alanına girmektedir. Fiziksel çevrenin düzenlenerek iletişimin etkin hale getirilmesi veya müşterilere belli mesajların verilmesi için ortamdaki fiziksel unsurların tasarlanması ve organize edilmesi gerekmektedir. Bu bilgi, diğer tüm işletmeler için de önemlidir, ancak hizmet işletmelerinin, özellikle de otellerin kullanması daha doğaldır.

Hizmet ortamı ise, müşterilerin tepkilerini ve davranışlarını etkileyen birçok çevresel unsuru barındırmaktadır. Hizmet ortamında bulunan başlıca çevresel unsurlar, müzik, havalandırma, mobilyalar, dekorasyon ve çalışanların giysileri gibi somut unsurlardır. Fiziksel çevrenin davranışları ve işletme imajını etkileme durumu, özellikle otel gibi hizmet işletmelerini uygulama alanı olarak seçen çalışmalar ile ortaya konmuştur. Hizmet ortamında yer alan fiziksel çevre unsurlarının, müşterilerin davranışlarına etkisini anlamak için çeşitli araştırmalar yapılmıştır.

Bugünün rekabet ortamında müşteri memnuniyeti, bir oteli rakiplerinden ayırmakta ve farklılaştırmakta ve rekabet edebilmede önemli bir güç kazandırmaktadır. Bu yüzden otel işletmelerinin müşteri memnuniyetine yönelik bir kalite yönetim yaklaşımını kabul etmesi ve uygulaması gerekmektedir. Otel işletmelerinin başarılı olmaları ve bir hizmet kalitesi düzeyi yakalayabilmeleri için, herşeyden önce müşterilerin ne beklediklerini ve sunulan hizmetlerin müşteri memnuniyetini hangi düzeyde etkilediğini tespit etmesi gerekmektedir. Bunu sağlamanın yollarından biri ISO 22483 standardını özümsemek ve uygulamaktır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, turizm ve ilgili hizmetler kapsamında otellerin hizmet gereksinimleri konusunda denetim hizmetleri de verilmektedir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Öncelikle kuruluşun, standardın zorunlu gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı ve bir sonraki aşamaya geçilip geçilmeyeceği belirlenir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Dokümanların Hazırlanması

Gerekli prosedür ve denetimlerin geliştirilip geliştirilmediği kontrol edilir ve kurumunuzun değerlendirmeye hazırlığı gözden geçirilir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Belgenin Verilmesi

İlk iki aşamada ortaya çıkan bulgular değerlendirilir ve yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirildikten sonra belge hazırlama işlemine geçilir.

BAŞVURU YAP

Sistem Belgelendirme
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.