BELGE

Sertifika

Enerji Tasarruf ve Verimlilik Testleri
Laboratuvar > Spesifik Testler

Enerji Tasarruf ve Verimlilik Testleri

Konutlarda ve işyerlerinde, ısıtma, soğutma, üretim, aydınlatma ve diğer birçok amaçla enerji kullanılmaktadır. İnsanların enerjiyi nasıl kullandıkları konusunda yaptıkları seçimler, örneğin kullanılmayan makinaları kapatmak, yakıt tasarruflu araçlar kullanmak ve enerji tasarruflu cihazları tercih etmek gibi seçimler, insan yaşamını ve çevreyi doğrudan etkilemektedir.

Enerji Tasarruf ve Verimlilik Testleri

Enerjiden tasarruf etmek için sayılamayacak kadar önemli nedenler var. Daha az enerji kullanmak ekolojik, finansal ve kişisel olarak olumlu sonuçlara yol açabilir. Enerji kullanımını düşürme çabaları doğal kaynakların tükenmesini önlemek bakımından son derece önemlidir.

Bütün enerji türleri, doğal çevreye bir miktar zarar vermektedir. Örneğin petrol ve kömür kullanımı iklim değişikliklerine neden olan yüksek düzeyde gaz ve kirletici yaymaktadır. Nükleer enerji, radyoaktif atıkların büyümesine neden olmaktadır ve ciddi kirlenme riskleri taşımaktadır. Yeşil enerji olarak bilinen rüzgar ve güneş enerjisi bile, etkisi düşük olsa da bitki örtüsüne zarar vermektedir. Bu nedenle ne kadar az enerji kullanılırsa, bu etkilenmeler o kadar az olacaktır.

Günümüzde enerji, üretilebildiğinden daha hızlı kullanılıyor. Kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil kaynakların oluşması binlerce yıl alıyor. Dolayısıyla yakın gelecekte bu kaynaklar tükenecek. Bugün yoğun kullanılan bu enerji kaynakları yenilenemeyen türdendir. Ancak bu kaynaklar, yakıt kullanımının yüzde 80’ini oluşturmaktadır. Ayıca çevre kirliliğinin azaltmak için enerji tasarrufu gereklidir. Hava kirliliğinin büyük bir kısmı ve sera gazı emisyonunun yüzde 80’den fazlası, enerji üretimi ve kullanımından kaynaklanmaktadır.

Kısaca enerji tasarrufu, kalite kaybına uğramadan enerji kullanımını en aza indirme çabalarıdır. Daha az enerji kullanmak, daha az enerji üretilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Bu durumda elektrik santralleri daha az sera gazı emisyonuna yol açar, fosil yakıt santralleri daha az hava ve su kirliliğine neden olur.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan enerji tasarruf ve verimlilik testlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz spesifik test hizmetleri kapsamında enerji tasarruf ve verimlilik test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Spesifik test hizmetleri kapsamında verilen enerji tasarruf ve verimlilik test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok spesifik test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Spesifik Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.