BELGE

Sertifika

Termal Konfor Ölçümleri
Laboratuvar > Diğer Testler

Termal Konfor Ölçümleri

Termal konfor, termal çevrenin insanları tatmin edici algısıdır. İnsanlar kendilerini rahat hissettiği bir takım koşullara sahip olmak ister. Termal konfor çalışmaları, çeşitli ölçüm, test ve analiz sonuçları değerlendirilerek, çalışma ortamında veya günlük yaşamın sürdürüldüğü alanlarda insanların konfor ve memnuniyeti artırmak için gerekli koşullar arasında karar verme çalışmalardır.

Termal Konfor Ölçümleri

İnsan vücudu ve çevresi arasındaki ısı değişimi temel olarak üç şekilde gerçekleşmektedir: radyasyon, ısı yayma ve buharlaşma. Bu sayılanlar termal iç mekan ortamını etkiler. Aslında termal iç ortam, hem iç hem de dış kaynaklardan etkilenmektedir.

Bir ortamdaki yaygın ısı kaynakları, aydınlatma ekipmanları ve bilgisayarlar gibi elektrikli cihazlar, güneş ışınımı ve insan varlığıdır. Buna karşılık soğuk algınlığı kaynakları, pencere yüzeyleri, kötü yalıtılmış duvarlar ve yapılarda termal köprülerdir. Bütün bu iç ve dış kaynaklar, insanın çevre algısını ve dolayısıyla konfor seviyesini etkiler. Yani termal konfor, sıcak ve soğuk kaynakların çevreye etkisinin bir sonucu olarak, insan vücudu tarafından algılanan his olmaktadır.

Termal konforu etkileyen temelde altı faktör bulunmaktadır. İnsanların, bulundukları ortamda memnuniyetlerini korumak ve sağlıklı bir denge kurmak için gereken bu altı faktör şunlardır: hava sıcaklığı, ortalama radyan sıcaklık, hava akış hızı, nem, giysiler ve fiziksel aktivite seviyesi.

Hava sıcaklığı, termal konforun temel bileşenidir. Ortalama radyan sıcaklık, ortamdaki tüm yüzeylerin ağırlıklı ortalama sıcaklığıdır. Hava akışı hızı, ortamdaki hava hareketlerinin hızını ve yönünü belirler. Nem veya bağıl nem havanın nem içeriğidir. Giysiler, insan vücuduna eklenen yalıtım miktarını gösterir. Fiziksel aktivite seviyesi aynı zamanda metabolik ısı olarak da bilinir ve insan vücudu tarafından üretilen ısı miktarını etkiler.

Termal konfor, yapılan işi etkileyen önemli bir faktördür. Ancak bazı durumlarda, bireysel tercihler yüzünden herkesi tatmin eden termal bir ortama ulaşmak mümkün değildir. Bu gibi durumlarda, çoğunluk için kabul edilebilir koşulları belirlemek mümkündür.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında termal konfor ölçüm hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Diğer test hizmetleri kapsamında verilen termal konfor ölçüm hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Diğer Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.