BELGE

Sertifika

Neden Biz
EUROLAB Laboratuvar A.Ş.

Neden Biz?

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), çeşitli sektörlerde ürünler, hizmetler ve sistemler için kalite, güvenlik ve verimlilik standartları belirlemiştir. ISO bu çalışmaları ile insanların günlük yaşamlarında kullandıkları çok sayıda ürün ve hizmetin kalitesi için bir çıta belirlemiş olmaktadır. Bugüne kadar hava, su ve toprak kalitesinden, gaz ve radyasyon kabullerine ve daha birçok ürün grubuna kadar yaklaşık olarak 22 bin civarında standart belirlemiştir.

Belgelendirme kuruluşları, gerçekleştirdikleri muayene, ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmalarında ISO standartlarını ve başka kuruluşlar tarafından yayınlanan standartları benimseyerek, işletmelere başlıca şunları garanti etmektedir: kaliteli ürünler, uygun maliyet ve yeterli hizmet. Standartlar, dünyanın her yerindeki işletmelerin daha hızlı ve daha verimli ürünler üretmelerine yardımcı olmaktadır.

Kuruluşumuz EUROLAB Laboratuvar A.Ş., bu gerçeklerden hareketle faaliyetlerinde, müşterilerinin yanında olmaya devam etmektedir. Neden biz sorusunun cevabı şu satır aralarında gizlidir.

Kuruluşumuz tarafından sağlanan belgelendirme çalışmaları neticesinde işletmeler,

  • Neye ihtiyacı olduğunu ve nasıl karşılanacağını bilerek hareket etmektedir

  • Rakiplerine karşı güç kazanmakta, daha fazla üretim yapmakta ve daha fazla gelir elde etmektedir

  • Firma ve ürün kalitesi yükselmektedir

  • Müşteri memnuniyetini artmaktadır

  • Süreçleri anlamakta, tanımlamakta ve doğru iletişim kurmaktadır

  • Faaliyet tutarlılığı artmaktadır, yani işlemlerdeki çeşitlilik azalmakta ve müşterilere, daha tutarlı ürünler sunulmaktadır

  • İşletmede kurum kültürü oluşmakta ve çalışanların motivasyonları yükselmektedir

  • Doğru hedeflere, değerlere, süreçlere, yönetim şekline ve çalışanlara sahip olmak konusunda odaklanabilmektedir

  • Verimlilik artmakta, atıkları azalmakta ve işletme gelirleri yükselmektedir

  • Uluslararası kalite kriterlerine sahip olmakta ve sınırların ötesine uzanabilmektedir

Özellikle sanayileşmenin artması ile birlikte ticari yaşamda ve sosyal yaşamda standartlaşma çalışmaları büyük önem kazanmıştır. Bir yandan standartların uygulanması yaygınlaşırken bir yandan da tüketici hakları ve çıkarları korunmaya başlamıştır. Piyasaya sürülen ürünlerin, tüketicinin can ve mal güvenliğine zarar vermemesi ve işletmelerin üretim çalışmaları sırasında doğal çevrenin korunmasına özen göstermesi bu standartlar ve ilgili yasal düzenlemeler sayesinde olmuştur.

Üretilen bir ürün veya hizmetin standartlara uygun olup olmadığının bir belge ile ortaya konulması ve tüketicilere kanıtlanması çalışmaları, aynı zamanda bu çalışmaları sürdüren akredite kuruluşlar açısından da önemlidir. Kuruluşumuz EUROLAB Laboratuvar A.Ş., bu işi sosyal sorumluluk duygusu ile yapmaktadır.

BELGELENDİRME SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Öncelikle kuruluşun, standardın zorunlu gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı ve bir sonraki aşamaya geçilip geçilmeyeceği belirlenlenir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Dökümanların Hazırlanması

Gerekli prosedür ve denetimlerin geliştirilip geliştirilmediği kontrol edilir ve kurumunuzun değerlendirmeye hazırlığı gözden geçirilir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Belgenin Verilmesi

İlk iki aşamada ortaya çıkan bulgular değerlendirilir ve yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirildikten sonra belge hazırlama işlemine geçilir.Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.