BELGE

Sertifika

Kablo Testleri
Laboratuvar > Elektriksel Testler

Kablo Testleri

Kablo testleri genel olarak kabloların uygunluğunu, kalitesini ve işlevselliğini belirlemek amacı ile yapılmaktadır. Çoğu zaman, bir kablodaki arıza, gerçek bir problem haline gelmeden önce görülebilir.

Kablo Testleri

Bu nedenle kablo testlerinde görsel olarak bütün kabloların incelenmesi, bir arıza yaşanmadan önce problemi bulmak ve çözmek için etkili bir yöntemdir. Bakır tellerde korozyon, yalıtımda çatlaklar, kablolardaki nem ve başka birçok hasar, ilerideki bir arızanın göstergeleridir.

Ancak kabloların ve bağlantıların iyi durumda olmasını sağlamak ve kablo arızalarını hızlı bir şekilde tespit etmek açısından kablo testlerinin yaptırılması, ileride yaşanacak yüksek maliyetlerin önüne geçer. Kablo problemleri, elektrik ile ilgili herkes için yaşamsal bir endişe kaynağıdır. Bu testlerde çeşitli test yöntemleri ve test ekipmanları kullanılmaktadır.

Genel olarak kablo testleri, iletken direnç testi, yüksek gerilim testi, yalıtım direnci testi, çap ölçümü, çekme testi, sarma testi, persülfat testi ve tavlama testi gibi testleri içermektedir. Ayrıca kablolara uygulanan başlıca fiziksel testler şunlardır: kopma, çekme dayanımı ve uzama testi, yaşlanma testleri, sıcaklık testi, yırtılma direnci testi, izolasyon direnci testi, yüksek gerilim testi, yanıcılık testi ve süreklilik testi.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kablo testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 60885 Kablolar - Deney metotları

  • TS EN 60332 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler

  • TS EN 60754-Kablolar - Elektrik kablolarının yanması sırasında açığa çıkan gazlara uygulanan deney

  • TS EN 60811-403 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 403: Muhtelif deneyler - Çapraz bağlı bileşiklerde ozona dayanıklılık deneyi (IEC 60811-403:2012)

  • TS EN 50565 Elektrik kabloları - Beyan gerilimi 450/750 V (U0/U)’u aşmayan kabloların kullanımı için kılavuz

Kuruluşumuz elektriksel test hizmetleri kapsamında kablo test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Elektriksel test hizmetleri kapsamında verilen kablo test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok elektriksel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Elektriksel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.