BELGE

Sertifika

LVD Testleri
Laboratuvar > Elektriksel Testler

LVD Testleri

Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanmış olan 2014/35/EU sayılı Düşük Voltaj Direktifi (LVD, Low Voltage Directive), belli voltaj sınırları içindeki elektrikli ekipmanın Avrupa Birliği vatandaşları için yüksek düzeyde koruma sağlamasını ve piyasada serbestçe dolaşmasını sağlamaktadır. Söz konusu yasal düzenleme, alternatif akım için 50 ile 1000 Volt arasında, doğru akım içinse 75 ile 1500 Volt arasında voltaj değeri ile çalışan elektrikli ekipman üzerindeki sağlık ve güvenlik risklerini kapsamaktadır.

LVD Testleri

Bu sınırlamalar, konutlarda ve işyerlerinde olsun, işletmelerde profesyonel kullanımlar için olsun çeşitli elektrikli ekipman için geçerlidir. Örneğin, elektrikli ev aletleri, kablolar, güç kaynağı üniteleri ve anahtarlar, lazer cihazları, sigortalar gibi belli bileşenler, fişler ve prizler bu kapsama girmektedir.

Ülkemizde de, piyasaya sunulan ürünler için sağlık ve güvenlik gereksinimlerinin Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu olması önemlidir. Bu düzenlemelerden amaçlanan, sadece güvenli tüketici ürünlerinin piyasaya sunulmasını sağlamaktır.

Söz konusu direktif esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) çıkarılmıştır. Bu yasal düzenleme kısaca Alçak Gerilim Yönetmeliği olarak anılmaktadır.

Eğer tüketicilere sunulan ürünler LVD gerekliliklerine uymuyorsa bu ürünler piyasadan toplatılabilir. Bu düzenlemelere uymayan firmalar suç işlemiş olmaktadır. Bu nedenle LVD testleri çok önemli olmaktadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan LVD testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 60335 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için

  • TS EN 61204 Alçak gerilim güç kaynakları, DA çıkışlı - Performans karakteristikleri ve güvenlik kuralları

  • TS EN 62368-1 Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı - Bölüm 1: Güvenlik kuralları

  • TS EN 60947 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri

  • TS EN 60601 Elektrikli tıbbi donanım

Kuruluşumuz elektriksel test hizmetleri kapsamında LVD test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Elektriksel test hizmetleri kapsamında verilen LVD test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok elektriksel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Elektriksel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.