BELGE

Sertifika

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrol ve Muayenesi
Muayene > Basınçlı Kaplar ve Tesisatlar

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Kalorifer sistemleri, kapalı bir alanda sıcaklığı kabul edilebilir bir düzeyde tutmak amacı ile kullanılan bir mekanizmadır. Genel olarak kalorifer sistemleri HVAC olarak adlandırılan sistemin bir parçasıdır (HVAC - heating, ventilation, air conditioning - ısıtma, havalandırma, iklimlendirme).

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

HVAC bir çevre konfor teknolojisidir. Ana amacı, termal konfor ve kabul edilebilir iç hava kalitesi sağlamaktır. Bu sistemler hem havalandırma sağlamakta hem de basınç ilişkilerini korumaktadır.

Kalorifer sistemlerinde su, kalorifer kazanında ısıtılır ve sıcak su elde edilir. Daha sonra sıcak su, borular üzerinden radyatörlere dağıtılır.

Kalorifer kazanlarında sıcak su, katı, sıvı veya gaz bir yakıtın yakılması ile elde edilmektedir. Tesisat tasarımında kalorifer kazanlarının doğru seçilmesi ve doğru yerleştirilmesi, bir yandan verimli kullanım bir yandan da güvenlik açısından çok önemlidir.

Merkezi ısıtma sistemlerinin tasarımları TS 2192 standardına (kalorifer tesisatı yerleştirme kuralları), gaz yakıt kullanan sistemlerin tasarımı ise TS 3818 standardına (ısıtma sistemleri, gazlı merkezi yakma tesislerinin tasarımı, yerleştirilmesi ve güvenlik kuralları) göre yapılmalıdır.

Kalorifer kazanları, verimlilik gereklilikleri bakımından, standart kazanlar, düşük sıcaklık kazanları ve gaz yoğuşmalı kazanlar olarak sınıflandırılmaktadır. Ancak her durumda seçilen kazan tipi, yapının özellikleri ve tesisat elemanlarına göre uygun boyutlarda olmalıdır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kontrol ve muayene çalışmalarında esas alınan standartlar şunlardır:

  • TS EN 12952-5 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 5: Kazanın basınca maruz kalan kısımlarının işçiliği ve imalatı

  • TS EN 12952-6 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 6: İmalat sırasında muayene, basınca maruz kalan parçaların dokümantasyonu ve işaretlenmesi

  • TS EN 12953 Silindirik kazanlar

  • TS 497 Kazanlar - Çelik malzemeden (kaynaklı)

Kuruluşumuz basınçlı kaplar ve tesisatlar muayene hizmetleri kapsamında kalorifer kazanı periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Basınçlı kaplar ve tesisatlar muayene hizmetleri kapsamında verilen kalorifer kazanı periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok muayene hizmetleri de verilmektedir.
MUAYENE SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve iş ekipmanları için, ne tip bir survey veya muayene talep edildiği belirlenir.

MUAYENE SÜRECİ

Muayene Ortamının Hazırlanması

İlgili muayeneler konusunda uzman ekip yönlendirilerek kuruluşun talep ettiği değerlendirmeler NDT veya görsel olarak gerçekleştirilir.

MUAYENE SÜRECİ

Raporun Sunulması

Muayenenin sonucunda edinilen veriler uzman denetmenler tarafından değerlendirilerek akredite muayene raporu işletmeye sunulur.

BAŞVURU YAP

Basınçlı Kaplar ve Tesisatlar
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.