BELGE

Sertifika

Mikrobiyolojik Testler
Laboratuvar > Diğer Testler

Mikrobiyolojik Testler

Gelişen teknolojiler sayesinde günümüzde hızlı mikrobiyolojik yöntemler uygulanmakta ve biyolojik, biyokimyasal, moleküler veya kimyasal araçlar kullanılarak bir numunedeki mikroorganizmalar hızlı bir şekilde tespit edilmekte ve tanımlanmaktadır.

Mikrobiyolojik Testler

Birçok geleneksel mikrobiyolojik analiz yöntemi zaman alıcı olduğu için, hedef mikroorganizmanın büyümesine engel olan ya da en azından geciktiren yeni mikrobiyolojik test yöntemleri şimdi yaygın olarak kullanılmaktadır.

Gıda güvenliği, gıda maddeleri üreten firmalar için en büyük önceliktir. Mikrobiyolojik güvenlik için son ürün testlerine, şimdi mikrobiyolojik şartnameler, kurallar ve standartlar eklenmektedir. Örneğin HACCP Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gibi uygulamaların çalıştığını doğrulamak için, önceden belirlenmiş mikrobiyolojik kriterlere dayanılmaktadır.

Beklenmeyen bir bozulma sorunu ortaya çıktığı zaman veya bir üründe veya fabrika ortamında bir takım mikroorganizmalar tespit edildiği zaman, durumu değerlendirmek, nasıl olduğunu ve neyle ilgili olduğunu anlamak, ne yapılacağını bilmek ve tekrarlanmaması için önlem almak, gıda güvenliğinde güven yaratan unsurlardır. Bunu sağlamanın yolu ise mikrobiyolojik testlerin yapılmasından geçmektedir. Bulaşma kaynağının tam olarak belirlenmesi için ilgili mikroorganizmanın ayrıntılı testlerinin yapılması ve tanımlaması gerekmektedir.

Raf ömrü, bir gıda maddesinin tüketim için kabul edilebilir üretim sonrası bekleme süresidir. Bu süre içinde ürün güvenli kalmalı ve kabul edilebilir duyusal, mikrobiyolojik ve kimyasal özelliklere sahip olmalıdır. Genel olarak patojenik mikroorganizmaların büyümesine neden olabilecek herhangi bir ürüne, bir son kullanma tarihi verilmemektedir.

Bu yüzden mikroorganizmaların büyümesini etkileyecek tüm faktörlerin önceden bilinmesi gerekir. Gıda maddelerinde asitlik, tuz ve şeker seviyelerinin düşürülmesi ve geleneksel kimyasalların yerine doğal koruyucuların kullanılması gibi ürün formülasyonu, ürünlerin raf ömrünü etkiler. Mikrobiyolojik testlerde farklı mikroorganizmaların farklı şekillerde nasıl tepki göstereceği önceden belirlenmiş olmaktadır.

Sırf bir organizmanın bir üründe olması, bunun bir problem yaratacağı veya ürün raf ömrünü tehlikeye sokacağı anlamına gelmez. Çoğu patojen ve bozulma yapan mikroorganizmanın, risk yaratacak belli bir seviyelere ulaşmak için hayatta kalması ve büyümesi gerekir. Mikrobiyolojik zorluk testleri, mikroorganizmaların bir üründe bulunması durumunda davranışlarını belirlemek için yapılan bir çalışmadır ve ilgili organizmalar kasıtlı olarak ürün içine aşılanır.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında mikrobiyolojik test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Diğer Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.