BELGE

Sertifika

Yürüyen Merdivenler ve Bantlar Periyodik Kontrol ve Muayenesi
Muayene > Spesifik Muayeneler

Yürüyen Merdivenler ve Bantlar Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Yürüyen merdivenler, insanları bir binanın katları arasında taşıyan, merdiven şeklindeki hareketli dikey taşıma araçlarıdır. Bantlar ise insanları aynı düzlemde farklı iki mekan arasında taşıyan, hareketli yatay taşıma araçlarıdır. Her ikisi de aynı anda çok sayıda insanı taşıma kapasitesine sahiptir.

Yürüyen Merdivenler ve Bantlar Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Yürüyen merdivenler, büyük alışveriş merkezlerinde, havaalanlarında, istasyonlarda, kısaca kalabalık grupların merdiven kullanmak zorunda kaldığı hemen her yerde inşa edilmektedir. Bu sistemde hareketli merdiven basamakları birbirine sabitlenmiş şekilde yukarı veya aşağı doğru hareket etmektedir, ancak bu basamaklar motorla yürütülen bir kayış üzerinde hareket etmektedir. Basamaklar sürekli bir döngü içindedir.

Yürüyen merdivenler ve bantların tasarımında en büyük endişe kaynağı güvenliktir. Güvenliği sağlamanın tek yolu ise periyodik kontrol ve muayenelerin aksatılmamasıdır. Yürüyen merdivenler ve bantlar, çok sayıda insanın taşınmasında çok önemli bir rol oynamaktadır.

Yürüyen merdivenleri planlamak ve alışveriş merkezlerinde, fuar merkezlerinde, mağazalarda, sinema salonlarında ve toplu taşıma tesislerinde doğru çalışmasını sağlamak, insanların güvenliği bakımından çok önemlidir.

Bu araçlar, yüksek taşıma kapasitesine sahiptir ve yolcu akışını kolaylaştırmaktadır. Verim alabilmek için, tasarım sırasında, binanın kullanım şekli, yoğun trafik süreleri, katlar arasında insanların devir hızı ve aktarım sırasında sağlanması gereken konfor dikkate alınmalıdır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kontrol ve muayene çalışmalarında esas alınan standartlar şunlardır:

  • TS EN ISO 14798 Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar - Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması

  • TS EN 13015+A1 Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı - Bakım talimatları için kurallar

  • TS EN 115 Yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar için güvenlik

  • TS EN 12385 Çelik tel halatlar - Güvenlik

  • TS 13561 Yetkili servisler - Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları için - Kurallar

Kuruluşumuz spesifik muayene hizmetleri kapsamında yürüyen merdivenler ve bantlar periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Spesifik muayene hizmetleri kapsamında verilen yürüyen merdivenler ve bantlar periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok muayene hizmetleri de verilmektedir.
MUAYENE SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve iş ekipmanları için, ne tip bir survey veya muayene talep edildiği belirlenir.

MUAYENE SÜRECİ

Muayene Ortamının Hazırlanması

İlgili muayeneler konusunda uzman ekip yönlendirilerek kuruluşun talep ettiği değerlendirmeler NDT veya görsel olarak gerçekleştirilir.

MUAYENE SÜRECİ

Raporun Sunulması

Muayenenin sonucunda edinilen veriler uzman denetmenler tarafından değerlendirilerek akredite muayene raporu işletmeye sunulur.

BAŞVURU YAP

Spesifik Muayeneler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.