BELGE

Sertifika

Bağlantı Güvenliği Testleri
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

Bağlantı Güvenliği Testleri

Tıbbi elektrikli cihaz ve ekipman üreten firma tasarımlarının güvenli olmasını sağlamak için Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından IEC 60601 Tıbbi elektrik donanımı güvenlik için genel gereklilikler standardı geliştirilmiştir.

Bağlantı Güvenliği Testleri

Bu standart, potansiyel elektrik tehlikelerine karşı koruma için çeşitli test koşullarını açıklamaktadır. Bir hastane veya bir tıbbi tesiste hizmete girdikten sonra elektronik tıbbi cihazların rutin güvenlik testlerinde geleneksel olarak bu standartta yer alan kriterler ve limitler esas alınmıştır.

Ancak daha sonra aynı kuruluş tarafından IEC 62353, Tıbbi elektrikli chazlar - Tıbbi elektrikli ekipmanların onarımından sonra tekrarlanan testler standardı yayınlanmıştır.

Bu şekilde hastaların teşhis ve tedavisinde kullanılan elektromedikal cihazların güvenliğini sağlayacak önlemleri belirleyen standartlar uyumlaştırılmış olmaktadır. Bu yeni standard, elektromedikal cihazları ve süreçleri tanımlamaktadır.

Her iki standart da Türk Standartları Enstitüsü tarafından şu başlıklarla yayınlanmıştır:

  • TS EN 60601-1 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar

  • TS EN 62353 Elektrikli tıbbi donanım - Tekrar deneyi ve elektrikli tıbbi donanımın tamirinden sonraki deney

IEC 62353 standardı, özellikle toprak bağlantı testleri, izolasyon direnci testi, kaçak akım testi ve önleyici bakım gibi bağlantı güvenliğini sağlayan konulara ağırlık vermektedir.

Bu arada Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından, ISO 14971 Tıbbi cihazlarda risk standardı geliştirilmiştir. Bu standart, bağlantı tehditleri, bu tehditlerin kontrol altına alınması ve yapılan kontrollerin verimliliğinin izlenmesine yöneliktir.

Kısaca tıbbi cihazlar ile ilgili tehditlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesine yardımcı olan bir standarttır. Ülkemizde de TSE tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN ISO 14971 Tıbbi cihazlar - Tıbbi cihazlara risk yönetiminin uygulanması.

Gelişmiş laboratuvarlar tarafından söz konusu standartlar paralelinde bağlantı güvenliği testleri yapılmakta ve işletmelere, ihmal edilebilir risklerin giderilmesi, risklerin kabul görürlüğü ve risk ve yarar değerlendirmesi konularında destek olunmaktadır.

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında bağlantı güvenliği test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen bağlantı güvenliği test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Uygunluk Testleri
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.