BELGE

Sertifika

Malzeme Testleri
Laboratuvar > Spesifik Testler

Malzeme Testleri

Malzeme testleri, genel olarak üretim süreçlerinin son adımdır. Oysa kalite, hem süreçlerin hem de malzemelerin bir sonucudur. Üretimde kullanılan malzemeler arızalı ise, son ürün de arızalı olabilir. Malzeme oluşturmada, malzemenin özelliklerini anlamak, üretim sonucunu doğrudan etkilemektedir.

Malzeme Testleri

Malzeme testleri, çeşitli nedenlerle yapılmaktadır. Test edilen malzemeler, prototipler veya ürün örnekleri hakkında geniş bilgi sağlamaktadır. Bu testler sırasında toplanan veriler ve test sonuçları, tasarımcılar, mühendisler, üretim yöneticileri ve çalışanlar için çok faydalı olmaktadır.

Malzeme testlerinin bu kadar önemli olmasının başlıca nedenleri şunlardır: yasal düzenlemelerin gerekliliklerini karşılamak, üretim için uygun malzeme ve yöntemler seçmek, ürün tasarımı ve iyileştirme spesifikasyonlarını değerlendirmek ve üretim süreçlerini doğrulamak.

Birçok ürün, ciddi hasar veya yaralanma ile sonuçlanabilecek kritik uygulamalarda kullanılmaktadır. Örneğin hava taşıtlarının, köprülerin, motorlu araçların, nükleer reaktörlerin, askeri teçhizatın ve tıbbi cihazların güvenliğini sağlamada yaşamsal öneme sahip birçok bağlantı elemanları ve parçalar üretilmektedir.

Ayrıca tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlayan bir dizi yasal düzenleme çıkarılmıştır. Bu yasal düzenlemelerde, üreticiler tarafından karşılanması gereken uyumluluk kriterleri yer almaktadır. İşletmeler bu uygunluğu kanıtlamak için gerekli testleri yaptırmak ve malzemelerin ilgili standartlara uygun olduğunu kanıtlamak zorundadır.

Üretimde kullanılan bir malzemenin kalitesi, üretim sürecinin güvenilirliği kadar önemlidir. Malzeme testleri, belli bir malzeme veya sürecin belli bir uygulama için uygun olup olmadığını belirlemek konusunda işletmelere destek olmaktadır.

Kısaca birçok endüstriyel uygulamada, malzemeleri belli bir standarda veya şartnameye göre belgelendirmek ya da kullanmadan önce gerekli kriterleri karşıladığını doğrulamak için malzeme testleri yapılmaktadır. Bu testler, malzemenin yapısı veya mekanik özellikleri hakkında bilgi veren yöntemleri de içermektedir. Ayrıca, malzemenin bileşimi veya temel içeriği doğrulanmış olmaktadır.

Yetkili kuruluşlar malzeme testlerini yaparken, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uymaktadır.

Kuruluşumuz spesifik test hizmetleri kapsamında malzeme test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Spesifik test hizmetleri kapsamında verilen malzeme test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok spesifik test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Spesifik Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.