BELGE

Sertifika

Tıbbi Cihaz Testleri
Laboratuvar > Spesifik Testler

Tıbbi Cihaz Testleri

Düzenli bakımlarının yapılması dışında, tıbbi cihazların düzgün, güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak amacı ile düzenli olarak test edilmesi gerekmektedir. Sağlık sektöründe, tıbbi cihaz ve ekipmanlar, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde üretilmektedir. Örneğin Ulusal Yangın Koruma Birliği tarafından yayınlanan NFPA 99 standardı, yangın, patlama ve elektrik tehlikelerini en aza indirmek için sağlık tesislerinde risk temelinde kriterler belirlemektedir.

Tıbbi Cihaz Testleri

Tıbbi cihazlar, insan yaşamını doğrudan etkilemektedir. Hastalara güvenli ve etkili sağlık hizmetleri sunmak bakımından tıbbi cihaz üreten firmalar, bu cihazların kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak için doğrulama uygulamaları yanı sıra testlerini de takip etmek zorundadır. Tıbbi cihazlar ve ekipmanlar, çok sayıda yasal düzenlemeye tabidir. Son kullanıcılar bu cihazlardan olağanüstü performans, etkinlik ve güvenlik beklemektedir.

Üretici firmalar tıbbi cihazların testleri için strateji belirlemek ve bu cihazların daha iyi performans ve etkinliği için uyumluluk süreçleri hazırlamak zorundadır. Daha iyi bir test kapsamı için tıbbi cihazların her işlevselliği, tasarım aşamasından itibaren test edilmelidir. Aksi halde ileride ortaya çıkacak problemleri çözümlemek, daha fazla emek, zaman ve maliyet gerektirmektedir.

Etkili bir tıbbi cihaz test stratejisi, bileşen özellikleri, üretim süreci ve cihazın diğer kritik fonksiyonel özelliklerine dayanan birkaç test gereksinimi gerektirir. Test gereksinimleri, her test için kurulum koşullarını, eylemleri ve beklenen yanıt kısıtlamalarını tanımlar. Bu gereksinimler, üretim sürecinin farklı aşamalarında, bileşen seçiminden tıbbi cihazın nihai montajına kadar her aşamada farklı parametrelere sahiptir.

En yüksek standartlarda test yapmak için tıbbi cihazların katı elektronik testlerden geçmesi gerekmektedir. Günümüzde tıbbi cihazların birçoğunda mikroişlemci kullanılmaktadır. Bu yüzden tıbbi cihaz testleri bir mikroişlemci testi ile başlar. Ayrıca testlerde test otomasyon sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler bir bilgisayar ve test sürecini kontrol etmek için kullanılan bir yazılımdan oluşmaktadır.

Kuruluşumuz spesifik test hizmetleri kapsamında tıbbi cihaz test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Spesifik test hizmetleri kapsamında verilen tıbbi cihaz test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok spesifik test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Spesifik Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.