BELGE

Sertifika

Yem Analizleri
Laboratuvar > Diğer Testler

Yem Analizleri

Gıda maddelerinin kalite ve güvenliğini arttırmada, hayvan verimliliğini ve refahını yükseltmede ve çevreyi korumada, yem analizleri büyük önem taşımaktadır.

Yem Analizleri

Küresel hayvansal ürünlerine olan talebin, 2050 yılına kadar yüzde 60’ın üzerinde artması beklenmektedir. Hayvancılık sektörü, bu talebi karşılayabilmek için hayvanların kullanacağı güvenli ve besleyici yem miktarı konusunda ciddi bir baskı altındadır. Hayvanlara verilecek yemlerin dengeli olması ve toksin ve kirletici maddeler içermemesi gerekmektedir. Hayvan yemi güvenliği ve kalitesi, gıda maddelerine giren tehlikeli maddelerin önlenmesi bakımından hayati önem taşımaktadır.

Gelişmiş laboratuvarlarda, yem içeriklerinin bileşimi hakkında doğru bilgiler temin etmek ve hayvancılık için güvenli ve dengeli diyetlerin üretilmesini sağlamak için, yemlerde olması ve olmaması gereken maddelerin seviyesini belirlemek üzere yem test ve analizleri yapılmaktadır.

Hayvanların zayıf beslenmesi sadece hayvanın verimliliğini değil aynı zamanda sağlığını, davranışını ve refahını da etkilemektedir. Daha önemlisi, gıda zincirinin güvenliği ve kalitesi, escherichia coli veya salmonella gibi yem ve gıda kaynaklı patojenler yüzünden olumsuz etkilenebilir. Keza yemlerde mikotoksinlerin, ağır metallerin ve pestisitlerin bulunması da hayvan ve insan sağlığını ve ürün kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

Kirlenmiş yem, genel olarak hayvan yemi sektöründe üreticiler için önemli ekonomik kayıplarla neden olmaktadır. Bu nedenle, yem analiz laboratuvarları, kirleticilerin ve toksinlerin doğru ve düzenli ölçümü ile hayvansal ürün kalitesinin sağlanmasında büyük bir rol oynamaktadır.

Yem maliyetleri, hayvansal üretimde önemli bir maliyet unsurudur. Bu maliyetleri düşürmenin bir yolu, hayvanın dengeli beslenmesini sağlamaktır. Dengeli beslenmeyi sağlamak için yem analiz laboratuvarları, kimyasal bileşenlerle ilgili güvenilir veriler üretmek ve mevcut yem kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamak konusunda üretici firmalara destek olmaktadır. Bu çerçevede olmak üzere hayvanların hangi besin maddelerine gereksinimi olduğu, hayvanlara verilen yemlerin besleme değerleri ve farklı hayvan türleri için uygun rasyoların neler olduğu, bu testlerle ortaya konmaktadır.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında yem analizi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Diğer test hizmetleri kapsamında verilen yem analizi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Diğer Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.