BELGE

Sertifika

Dielektrik Dayanım (Dielectric Strength) Testleri
Laboratuvar > Elektriksel Testler

Dielektrik Dayanım (Dielectric Strength) Testleri

Dielektrik dayanım testi veya yüksek potansiyel veya hipot testi, bir elektrikli cihaz veya ekipmanda izolasyonun etkinliğini belirlemek için yapılmaktadır. Bir bileşen veya ürün üzerinde yapılan bu elektriksel test, cihazın elektrik koşullarında güvenli bir şekilde çalışma kabiliyetini ölçmeye yaramaktadır.

Dielektrik Dayanım (Dielectric Strength) Testleri

Dielektrik dayanım, bir malzemenin yalıtkan olarak elektriksel gücünün bir ölçüsüdür. Dielektrik dayanım, malzemenin dielektrik bir arıza göstermesi için gereken maksimum voltaj değeridir. Bir malzemenin dielektrik dayanımı ne kadar yüksek olursa, yalıtkan olarak kalitesi o kadar iyi demektir.

Bir yalıtkanın dielektrik dayanımını belirlemek için başvurulan üç temel yöntem bulunmaktadır: kısa zaman yöntemi, yavaş yükselme oranı yöntemi ve adım adım yöntemi. Her üçünde de test örneği, hava veya yağda iki elektrot arasına yerleştirilmektedir. En yaygın kullanılan test yöntemi kısa zamanlı yöntemdir. İki elektroda voltaj uygulanır ve voltaj sıfırdan dielektrik bozulma sınırına kadar yükseltilir.

Kırılma noktası, test örneğinin yanarak delindiği veya ayrışmanın meydana geldiği noktadır. Gerilim artış hızı, test örneğinin dielektrik bozulmaya ulaşması için geçen süreye göre belirlenir.

İzolatörlerin önemli bir elektriksel özelliği, dielektrik güçleridir. Dielektrik gücü, plastik ve elektrotların tipine ve şekline ve yalıtkanı çevreleyen ortama bağlıdır.

Kısaca dielektrik dayanım, yalıtkan bir malzemenin, bozulmadan ideal koşullarda dayanabileceği en yüksek elektrik alanını ifade etmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan dielektrik dayanım testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 50289-1-3 Haberleşme kabloları - Deney metotları için - Özellikler - Bölüm 1-3: Elektriksel deney metotları - Dielektrik dayanıklılık

  • TS EN 50289-3-17 ... Bölüm 3-17: Mekanik deney metotları - Dielektrik yapışma ve kılıf

  • ASTM D149-09 Ticari güç frekanslarında dielektrik bozulma gerilimi ve katı elektriksel yalıtım malzemelerinin dielektrik dayanımı için standart test yöntemi

Kuruluşumuz elektriksel test hizmetleri kapsamında dielektrik dayanım test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Elektriksel test hizmetleri kapsamında verilen dielektrik dayanım test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok elektriksel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Elektriksel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.