BELGE

Sertifika

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi
Belgelendirme > Sistem Belgelendirme

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi Nedir?


ISO 3834 Metalik malzemelerin füzyon kaynağı için kalite gereklilikleri standartlar serisi, bugüne kadar kaynaklı imalat yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi amacı ile kullanılan uluslararası standartlardır. ISO 3834 standardı, her türlü füzyon kaynaklı imalat işlerinde kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi

Örneğin, kaynaklı konstrüksiyon yapan işletmeler veya kimya, petrokimya, enerji üretimi, çelik ve benzeri tesislerde faaliyet gösteren işletmeler ISO 3834 standardını uygulayabilirler.

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi standardı, kaynak işlemlerinin kalitesini organize etmek ve yönetmek isteyen işletmelerde tek başına yeterli olabilir. Ancak bu standart ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının yerini alan bir standart değildir. Genel olarak ISO 9001 standardı ile birlikte kullanılması önerilmektedir.

Aslında, özel bir işlem olarak kaynak yapmak, doğrudan kontrol edilemeyen, ancak üretim sırasında belli koşullara uyulması gereken ürünlerin kalitesi ile ilgilidir. Bu amaçla, üretimden önce, üretim sırasında ve sonrasında özel kontroller yapılması gerekmektedir.

Uluslararası Standardartlar Örgütü (ISO), dünya çapında standartlar geliştiren bir kuruluştur. Uluslararası standartlar, normal olarak ISO teknik komiteleri aracılığıyla tasarlanmaktadır. Gerekli durumlarda çalışmalara uluslararası başka kuruluşlar da katılmaktadır. Elektroteknik standardizasyonu ile ilgili tüm konularda bir alt organ olan Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) görev almaktadır.

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi standardı, teknik komite tarafından, metal kaynak alanında ihtiyaçların birleştirilmesi ile hazırlanmıştır. Bu standart, metalik malzemelerin füzyon kaynağı için kalite gereklilikleri başlığı altında şu alt bölümlerden oluşmaktadır:

 • Bölüm 1: Uygun kalite gereksinimleri seviyesinin seçimi için kriterler

 • Bölüm 2: Kapsamlı kalite gereksinimleri

 • Bölüm 3: Standart kalite gereksinimleri

 • Bölüm 4: Temel kalite gereksinimleri

 • Bölüm 5: ISO 3834-2, ISO 3834-3 veya ISO 3834-4 kalite şartlarına uygunluk iddiasına uymak için gereken belgeler

Bu arada aynı teknik komite tarafından Bölüm 6: ISO 3834’ün uygulanmasına dair kılavuz hazırlanmaktadır.

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?


Kaynaklı imalat yapan işletmelerin, bağımsız ve tarafsız üçüncü taraf bir belgelendirme kuruluşu tarafından ISO 3834 standardına uygun şekilde değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi ile, işletmeler sayısız faydalar elde etmektedir. İşletmeler bu standardı uygulamakla müşterilere, istenilen kalitede ürünler sunulması için daha fazla güvence vermiş olmaktadır. Çünkü esas olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin kaynaklı üretime yönelik gerekliliklerini tam olarak karşılamış olmaktadır.

İşletmede hatalı faailyetler önlenmekte, iş tekrarlarının önüne geçilmekte ve onarım ve tamir gerektiren durumlar azalmaktadır. Bu şekilde bütün faaliyetler belirlenen süreler içinde tamamanmış olmaktadır. Dolayısıyla kaynak çalışmaları işletmede daha verimli koordine edilmiş olmakta ve işletme maliyetleri düşmektedir. Farklı özelliklerde farklı işlere daha kolay teklif verilebilmektedir. Bu durumda işletmenin iç ve dış piyasalarda saygınlığı artmakta ve rakipleri ile mücadelede bir adım önde olmaktadır.

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi Neden Önemli?


Füzyon kaynağı gibi işlemler, birçok ürünün üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazı işletmelerde ise üretimin kilit özelliğidir. Ürünler basit veya karmaşık olabilir. Örneğin, basınçlı kaplar, evlerde kullanılan bazı gereçler, tarımsal ekipman, vinçler, köprüler ve nakliye araçları üretimi, hep kaynak gerektiren işlerdir. Bu işlemler, üretim maliyeti ve ürünün kalitesi üzerinde ciddi etkiler göstermektedir. Bu nedenle, bu işlemlerin en uygun ve etkili bir şekilde yapıldığından ve işlemlerin her aşamasında uygun kontrollerin yapıldığından emin olmak gerekmektedir.

Kaynak işlemleri için kalite gereksinimlerinin belirlenmesi önemlidir. Çünkü bu işlemlerin kalitesi kolayca doğrulanamamaktadır. En kapsamlı ve karmaşık tahribatsız testler bile ürünün kalitesini arttırmaz. Üretimde ciddi problemler yaşamamak için, tasarım aşamasından malzeme seçimine, üretim çalışmalarından bitmiş ürüne kadar kontrollerin sağlanması gerekmektedir. Kötü bir tasarım ciddi ve maliyetli güçlükler yaratabilir. Yanlış malzeme seçimi, kaynaklı bağlantılarda çatlama gibi problemler yaratabilir. Sağlıklı ve etkin üretim yapmak için, problem olabilecek hususları anlamak ve değerlendirmek ve kontroller için uygun prosedürler oluşturmak gerekmektedir.

Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi için ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü tarafından söz konusu standartlar dizisi şu başlıklarla yayınlanmıştır:

 • TS EN ISO 3834-1 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 1: Uygun kalite şartları seviyesinin seçimi için kriterler

 • TS EN ISO 3834-2 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 2: Kapsamlı kalite şartları

 • TS EN ISO 3834-3 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 3: Standard kalite şartları

 • TS EN ISO 3834-4 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 4: Temel kalite şartları

 • TS EN ISO 3834-5 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 5: ISO 3834-2, ISO 3834-3 ve ISO 3834-4 standartlarının kalite şartlarına uygunluğun teyidi için gerekli dokümanlar

Sonuç


ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi standardı, farklı durumlar için uygulanabilir önlemleri açıklamaktadır. Genel olarak bu standardın uygulandığı durumlar şunlardır:

 • Sözleşmeye bağlı durumlarda, kaynak kalitesi gerekliliklerinin belirlenmesi amacı ile

 • Üretici firmalar tarafından, kaynak kalitesi gerekliliklerinin kurulması ve bakım çalışmaları için

 • Üretim kriterlerini veya uygulama standartlarını hazırlayan komiteler tarafından, kaynak kalitesi koşullarının belirlenmesi sırasında

 • Kaynak kalitesi performansını değerlendiren kuruluşlar tarafından, üçüncü şahıslar, müşteriler veya üretici firmalar için

ISO 3834-2, ISO 3834-3 ve ISO 3834-4 standartları, tüm füzyon kaynak işlemleri ile ilgili proses kontrolü için, her proses için ayrı ayrı veya belirtilen şekilde kombinasyon halinde, eksiksiz kalite gerekliliklerini sağlamaktadır. ISO 3834-5 standardı ise, ISO 3834-2, ISO 3834-3 veya ISO 3834-4 standartlarının kalite şartlarına uygunluğunu teyit etmek için gerekli gerekli dokümanları açıklamaktadır.

Kısaca ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi standardı, işletmelerin, kaynak işlemlerinde iyi uygulamaları uygulamak için karşılaması gereken koşulları belirlemektedir. Kaynak kalite güvencesi sağlamak için, işletmelerin yetkili kaynakçılara sahip olduğundan emin olmaları gerekir. İşletmeler, kaynak işlerinden sorumlu kişi veya yöneticilerin yeterliliğinden ve kaynakçıların eğitiminden ve yönetiminden sorumludur. Tutarlı kaliteyi sağlamak için işletmede yazılı kaynak dokümanlarının hazırlanması veya kaynak prosedürü spesifikasyonlarının kullanılması gerekir.

ISO 3834 standardı, bir işletmede kaynak ürün kalitesini yönetmek ve kontrol etmek için, proaktif ve süreç odaklı bir yaklaşımı teşvik etmektedir. Aynı zamanda üretim faaliyetlerini kontrol etmekiçin uygulanan bir sistemdir. Bu sistemin kapsamlı bir şekilde uygulanması için şu standartlara da uyulması gerekmektedir:

 • TS EN 15085 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynağı

 • TS EN ISO 14731 Kaynak koordinasyonu - Görevler ve sorumluluklar

 • TS EN ISO 9606 Kaynakçıların yeterlilik sınavı - Ergitme kaynağı

 • TS EN ISO 14732 Kaynak personeli - Metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik ergitme kaynağı için kaynak operatörlerinin ve kaynak ayarcılarının yeterlilik sınavı

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile müşterilerine, birçok sistem belgelendirme hizmetleri arasında, ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi belgelendirme hizmetleri de vermektedir.
Kuruluşumuz, bu belgelendirme hizmetlerini verirken, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.
BELGELENDİRME SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Öncelikle kuruluşun, standardın zorunlu gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı ve bir sonraki aşamaya geçilip geçilmeyeceği belirlenir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Dokümanların Hazırlanması

Gerekli prosedür ve denetimlerin geliştirilip geliştirilmediği kontrol edilir ve kurumunuzun değerlendirmeye hazırlığı gözden geçirilir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Belgenin Verilmesi

İlk iki aşamada ortaya çıkan bulgular değerlendirilir ve yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirildikten sonra belge hazırlama işlemine geçilir.

BAŞVURU YAP

Sistem Belgelendirme
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.