BELGE

Sertifika

EMC Testleri
Laboratuvar > Elektriksel Testler

EMC Testleri

Elektromanyetik uyumluluk (EMC, Electromagnetic Compatibility), elektromanyetik parazit (EMI, Electromagnetic Interference) gibi istenmeyen etkilere ve ekipmanda fiziksel hasara neden olabilecek istenmeyen üretim, yayılma ve elektromanyetik enerji alımına yönelik bir elektrik mühendisliği alanıdır.

EMC Testleri

Elektromanyetik uyumluluk, elektrikli veya elektronik bir cihazın, elektromanyetik ortam ile uyumlu olduğu, yani herhangi bir parazite neden olmadığı ve çevredeki diğer cihazlarda elektromanyetik parazite neden olan bir enerji yaymadığı anlamına gelmektedir.

Ortamdaki elektromanyetik enerji seviyeleri, elektrikli veya elektronik bir cihazın tasarlandığı ve test edildiği elektromanyetik bağışıklık seviyesi aşarsa, bu cihaz elektromanyetik parazitlenmeye karşı savunmasız olabilir. Elektromanyetik parazitlenme problemleri, sadece teknik açıdan değil aynı zamanda insanların sağlığı açısından da oldukça karmaşık bir konudur.

Avrupa Birliği ülkelerinde, elektrikli ve elektronik cihazların elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek amacı ile 2014/30/AB sayılı Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi yayınlanmıştır. Ülkemizde de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından söz konusu direktif esas alınarak Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) çıkarılmıştır.

Üretici firmalar açısından, ürünlerin elektromanyetik olarak uyumlu olup olmadığını anlamın tek yolu, bilimsel yöntemlerle elektromanyetik uyumluluk testlerinin yapılmasıdır. Üretimde yapılacak değişiklikler sonrasında da bu uygunluğun korunmasını sağlamak için bu testlerin tekrarlanması gerekmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan EMC testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 60335 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için

  • TS EN 61000-1-2 Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) - Bölüm 1-2: Genel - Elektromanyetik olaylarla ilgili ekipman da dahil olmak üzere elektrik ve elektronik sistemlerin işlevsel güvenliğinin sağlanması için metodoloji

  • TS EN 61000-6-2 ... Bölüm 6-2: Genel standardlar - Endüstriyel çevreler için bağışıklık

  • TS EN 61000-6-4 ... Bölüm 6-4: Genel standardlar - Endüstriyel ortamlar için yayınım standardı

Kuruluşumuz elektriksel test hizmetleri kapsamında EMC test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Elektriksel test hizmetleri kapsamında verilen EMC test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok elektriksel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Elektriksel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.