BELGE

Sertifika

ECOLABEL Belgesi
Belgelendirme > Spesifik Belgelendirme

ECOLABEL Belgesi

ECOLABEL Belgesi Nedir?


ECOLABEL, ya da eko etiketler, ürün ve hizmetler için dünyanın en güçlü çevresel etiketlerinden biridir. Eko etiketleme, dünya genelinde uygulanan çevresel performans belgelendirme çalışmalarında gönüllü bir yöntemidir.

ECOLABEL Belgesi

Ekolojik etiketleme çalışmalarının kökleri, işletmelerin, insanların ve resmi kuruluşların çevre koruma konusunda artan endişelerine dayanmaktadır. İşletmeler, çevresel kaygıları belli ürün ve hizmetler için pazar avantajına çevirmeyi fark ettikleri andan itibaren, doğal, çevre dostu, geri dönüştürülebilir veya düşük enerjili gibi çeşitli çevresel beyanlar, talepler ve etiketler ortaya çıkmaya başlamıştır.

Satın alma seçimleri ile çevresel etkileri düşürmenin yollarını arayan tüketiciler bu kavramlara sıkıca bağlanmışlardır. Ancak bu durum bazı karışıklık ve şüphelere de yol açmıştır. Kanıtlanmamış iddiaları veya ilgisiz iddiaları bir çeşit kandırmaca olarak görmüşlerdir.

ECOLABEL belgelendirme sistemi bu kaygılarla tasarlanmış ve tüketiciler için netlik ve güvenilirlik sağlamayı hedef almıştır. ECOLABEL, Avrupa Birliği ülkelerinde çevre ile ilgili yasal düzenlemeleri esas alan bir etiket için tasarlanmış uygulama ve belgelendirme sistemidir. Bu sistem işletmelere, hammadde girişinden nihai ürün oluşumuna kadar tüm süreçleri kapsamaktadır.

ECOLABEL belgelendirme çalışmalarında farklı etiket sınıflandırmaları bulunmaktadır. Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından farklı etiket türleri belirlenmiştir. Bunların hepsi ortak bir hedefi paylaşmaktadır. Ürün ve hizmetler, çevresel yönleri ile ilgili yanıltıcı olmayan, doğrulanabilir ve doğru bilgiler vermek zorundadır. Aynı zamanda çevre üzerinde daha az etki yapmak ve sürekli çevresel iyileştirme potansiyelini teşvik etmek zorundadır.

ISO tarafından yapılan sınıflandırma şu şekildedir:

  • Tip I: Üçüncü bir tarafça geliştirilen çok özellikli bir etikettir

  • Tip II: Üretici tarafından geliştirilen tek özellikli bir etikettir

  • Tip III: Ödülü tam bir yaşam döngüsü değerlendirmesine dayanan bir eko-etikettir

Eko-etiketleme çalışmalarına esas olan çevresel standartlar dizisi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıklarla yayınlanmıştır:

  • TS EN ISO 14020 Çevre etiketleri ve beyanları - Genel prensipler

  • TS EN ISO 14021 Çevre etiketleri ve beyanlar - Çevre ile ilgili iddiaların öz beyanı (Tip II çevre etiketleri)

  • TS EN ISO 14024 Çevre etiketleri ve beyanları - Tip I Çevre etiketlemesi - Prensipler ve yöntemler

  • TS EN ISO 14025 Çevre etiketleri ve beyanları - Tip III Çevre beyanları - Prensipler ve prosedürler

Başlıca ECOLABEL ürün grupları şunlardır: tekstil ürünleri, temizlik ürünleri, evsel kullanım ürünleri, elektronik ürünler, boyalar ve vernikler, endüstriyel yağlar, evsel kullanım ürünleri, yatak takımları, zemin kaplamalar, mobilyalar ve bahçe işleri, kağıt ürünleri ve otel ve turistik tesisler.

ECOLABEL Belgesi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?


ECOLABEL belgelendirme, çevre kirliliğini önlemek ve sürdürülebilirliği teşvik etmek için pazar tabanlı bir araç olarak dünya genelinde hızla büyümektedir. Aslıda ulusal bazda her bir program, farklı yerel çevresel öncelikleri ele almaktadır. Bu yüzden, potansiyel ticari engelleri önlemek ve dünya genelinde daha sürdürülebilir üretimi kolaylaştırmak bakımından, karşılıklı tanıma programları geliştirilmekte ve ortak temel kriterler belirlenmektedir.

ECOLABEL belgelendirme çalışmaları ile işletmeler birçok avantaj elde etmektedir. Bir kere eko etiketleme, tüketicileri, seçtikleri ürünlerin çevresel etkileri ve yapabilecekleri seçenekler hakkında bilgilendirmenin en etkili bir yoludur. Bu sistem insanları, çevre hedefleri ile uyumlu ürünler ile çevreye zararlı ürünler arasında tercih yapmaya zorlamaktadır. Bu sistem sayesinde tüketiciler, örneğin toksik olmayan temizlik maddeleri hakkında veya geri dönüştürülmüş ürünler hakkında bilgilenmiş olmaktadır. Bu uygulama aynı zamanda, atık azaltma ve enerji verimliliği gibi konularda da tüketicileri bilinçlendirmektedir.

ECOLABEL belgelendirme çalışmalarının bir başka faydası, ekonomik verimliliğin arttırılmasıdır. Üretici firmalar ve tüketiciler çevre koşulları açısından karar alma noktasında, yasal düzenlemelere göre daha kolay ve hızlı bilgilenmiş olmaktadır.

Tüketiciler eko etiketli ürünler seçtikleri takdirde, piyasadaki arz ve talep dengesi üzerinde doğrudan bir etki göstermiş olmaktadır. Bu durum piyasaları, çevresel farkındalığa daha fazla yönlendiren bir faktördür.

ECOLABEL belgelendirme çalışmaları aynı zamanda işletmelerde sürekli iyileştirmeyi teşvik etmektedir.

Bu arada bir ürünün belli bir ECOLABEL standardını karşıladığını gösteren bir onay alınması, tüketicilere, bu ürünlerin talep edilebilirliği konusunda çevresel açıdan gözle görülür bir kanıt oluşturmaktadır.

Bu yüzden ECOLABEL belgelendirme çalışmaları, üretici firmalar arasındaki rekabeti teşvik etmektedir. Belgelendirilmiş ürünlerin müşteri tercihlerini kolaylaştıran belirgin bir logosu bulunmaktadır ve bu ürünler mağaza raflarında daha kolay öne çıkmaktadır.

Nihayet bu sistemin bir avantajı da izlemeye yardımcı olmaktır. Eko-etiketleme programı sayesinde çevresel iddialar daha kolay takip edilmektedir.

ECOLABEL Belgesi Neden Önemli?


İşletmelerin tüketicilere kaliteli ürün ve hizmetler sunması, sürekli iyileştirmeye açık olması, riskleri ve maliyetleri düşürmesi, tüketicilerin güvenini kazanması, ilgili yasal düzenlemelere uygun faaliyet göstermesi ve yasal yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi, yeni gelişmeler ve standartlar konusunda sürekli bilgilenmesi ve aynı kulvarda bulunan rakipleri ile mukayese imkanı yaratması açısından ECOLABEL belgelendirme sistemi işletmeler tarafından tercih edilen ve gittikçe yaygınlaşan bir sistem olmuştur.

Öyleki bugün dünyada 50’den fazla ülke her yıl Ekim ayında ECOLABEL gününü kutlamaktadır. ECOLABEL ürün ve hizmetleri, çevre açısından tercih edilen ve performansları kanıtlanan ürün ve hizmetlerdir ve bu özel günde gezegenimizi koruyan bu ürün ve hizmetler kutlanmaktadır. Bu özel günde çevreye duyarlı ürün ve hizmetler bir kere daha anılmakta ve hem insanların sağlığı hem de doğal çevrenin korunması açısından önemi vurgulanmaktadır.

ECOLABEL sisteminin güçlükleri de yok değil. Burada amaçlanan yanıltıcı veya hileli uygulamalardan korunmaktır. Güven, bir etiketleme programının güvenilir olmasının temel bileşenidir ve etiketin ifade ettiği anlamın şüphenin üzerinde olması gerekir. Bu nedenle geri dönüştürülebilir, ozon dostu veya biyobozunur gibi ifadelerin yerinde ve doğru kullanılması gerekmektedir. Önemsiz ve değersiz olan ve bilgi vermeyen etiketlerin, çevresel etkileri azaltmak konusunda hiç bir önemi olamaz. Bazı firmalar para kazanmak hırsı ile ürünlerini kasıtlı olarak çevre dostu göstermekte ve bu durum haksız rekabet yaratmaktadır.

Bu arada eko-etiketleme yapılacak ürün ve hizmet sayısı çok fazla değildir. Çok az sayıda ürün ve hizmetin gerçekçi olarak yeşil olarak etiketlenebilecek olması, kaygı yaratmaktadır.

Sonuç


ECOLABLE etiketleme sistemi, belli özelliklerin varlığını veya yokluğunu tespit etmek için kullanılan bir kalite sistemidir. Eko-etiketler tüketicilerin satın alma davranışını büyük ölçüde etkilemektedir. Tüketiciler, satın aldıkları ürün ve hizmetlerin çevresel kalitesi hakkında bilgilenmekte ve çevresel açıdan kabul edilebilir ürünleri seçmektedir.

ECOLABLE Belgesi, tüketicilerin çevresel etkiler ve sürdürülebilirlik konusundaki endişelerini karşılamaktadır. Eko-etiketlemeye odaklanmak büyük ölçüde ürün ve hizmetlerin belgelendirilmesi sayesinde olmuştur.

ECOLABEL uygulaması ile tehlikeli maddelerin ve çevreye zararlı olan maddelerin kullanımını en aza inmiştir. Dünyanın her yerinde binlerce farklı ürüne ECOLABEL Belgesi verilmektedir.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile müşterilerine, birçok sistem belgelendirme hizmetleri arasında, ECOLABEL Belgesi belgelendirme hizmetleri de vermektedir.
Kuruluşumuz, bu belgelendirme hizmetlerini verirken, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.
BELGELENDİRME SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Öncelikle kuruluşun, standardın zorunlu gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı ve bir sonraki aşamaya geçilip geçilmeyeceği belirlenir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Dokümanların Hazırlanması

Gerekli prosedür ve denetimlerin geliştirilip geliştirilmediği kontrol edilir ve kurumunuzun değerlendirmeye hazırlığı gözden geçirilir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Belgenin Verilmesi

İlk iki aşamada ortaya çıkan bulgular değerlendirilir ve yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirildikten sonra belge hazırlama işlemine geçilir.

BAŞVURU YAP

Spesifik Belgelendirme
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.