BELGE

Sertifika

Atık Testleri
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

Atık Testleri

Çeşitli sektörlerdeki işletmeler eğer hangi tür tehlikeli malzemelere sahip olduklarından emin değillerse, mutlaka tehlikeli atık testlerini yaptırmak zorundadır. Atıklar yanlış etiketleme, yanlış depolama veya başka bir faktörden kaynaklanıyor olabilir. Ancak işletmeler çoğu zaman ne tür atıklarla uğraştıkları konusunda her zaman bilinçli olmamaktadır. Gelişmiş laboratuvarlar tarafından birçok tehlikeli atık testleri yapılmaktadır.

Atık Testleri

Örneğin toksisite karakteristiği süzme prosedürü (TCLP) bunlardan biridir. Bu kimyasal analiz yöntemi, herhangi bir atığın karakteristik olarak tehlikeli olup olmadığını tespit etmek için kullanılmaktadır. Bu yöntem bir toprak numunesi ekstraksiyon yöntemidir. En yaygın tehlikeli atık testlerinden biridir.

Çevre Koruma Ajansı (EPA), bilimsel olarak TCLP yönteminin, sıvı, katı ve çok fazlı atıklarda bulunan organik ve inorganik analitlerin hareketliliğini belirlemek için kullanıldığını açıklamıştır. Bu test yönteminde, test edilen atıklar eğer belirlenen bileşiklerin biri veya birkaçı için testi geçemezse, bu atıklar tehlikeli olarak kabul edilmektedir.

Tehlikeli atık testlerinden bir diğeri yanıcılık (parlama noktası) testidir. Bir atığın parlama noktası, bir ateşleme kaynağı karşısında buharlarının tutuşacağı en düşük sıcaklıktır. Bu test genelde yanıcı sıvı atıkları ayırmak için kullanılmaktadır.

Bir başka tehlikeli atık testi, poliklorlanmış bifeniller (PCB’ler) testidir. Bu kimyasallar karbon, hidrojen ve klor atomlarından oluşan ve insan yapımı organik kimyasallardır. 1979 yılında yasaklanana kadar PCB’ler yağ bazlı boyalar, yapıştırıcılar ve bantlar, ısı yalıtım malzemeleri, kablo yalıtımı ve zemin kaplamalarında kullanılmıştır.

Araç akülerinden çıkan sülfürik asit gibi aşındırıcı malzemeler en yaygın tehlikeli atıklar arasındadır. Çevre Koruma Ajansı (EPA), sıvı ve sulu aşındırıcı tehlikeli atıkları tanımlamak pH testi önermektedir. Tanımlanamayan sıvılar için, pH testleri kesinlikle çok önemlidir.

Tehlikeli atık testleri ile ilgili basit gerçek, kesinlikle gerekli olmalarıdır. İşletmede bilinmeyen bir malzeme varsa, test yaptırılması zorunludur. Tehlikeli atıkların depolanması, taşınması, nakliyesi ve yok edilmesini içeren birçok yasal düzenleme çıkarılmıştır.

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında atık test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen atık test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Uygunluk Testleri
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.