BELGE

Sertifika

Sızdırmazlık Testleri
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Sızdırmazlık Testleri

Mühürlenebilirlik ve sızdırmazlık, paketleme işlerinin en kritik parametresidir. Ancak her paketleme yönteminde sızdırmazlık özelliğine karşılık gelen endeksler aynı değildir. Sıvılar ve gazlar paketlerin içine ve dışına nüfuz ettiği takdirde, paket içindeki malzemeler etkilenir ve eninde sonunda bozulur. Ambalaj malzemesinin sızdırmazlığı ile ilgili en kritik faktör, sızdırmazlık dayanımıdır.

Sızdırmazlık Testleri

Bu bakımdan ambalaj malzemeleri, patlama basıncı, ısı sızdırmazlık mukavemeti, ısı sızdırmazlık kalitesi ve kenarların sızdırmazlık kaçak özelliği gibi farklı testlerden geçirilmektedir. Suya dayanıklı kapatma işlemi için, kapağın bükülmez hava geçirmez endeksi, kapağın sızdırmazlığı, kopma mukavemeti ve başlık eklemi gibi endeksler, çok önemli paramatreler olmaktadır.

Genel olarak ambalaj malzemeleri, özel test cihazları kullanılarak farklı şekillerde test edilmektedir. Örneğin sürünme testinde, paket içindeki basınç belli bir süre boyunca sabit tutulur ve sızdırma olup olmadığı gözlenir. Patlama testinde, paket kırılıncaya kadar iç basıncı arttırılır.

Bu yöntem ambalaj mazlemesinin en yüksek patlama basıncını belirlemek için kullanılır. Sızdırmazlık test sonuçlarını, paketin malzemesi ve boyutları, uygulanan test yöntemi, sensörün hassasiyeti ve paketteki basınç hızı gibi faktörler etkileyebilir.

Duruma göre farklı test yöntemleri de uygulanailir. Örneğin yukarıda açıklanan örneklerde paket içine basınçlı hava verilmektedir. Oysa bazı testlerde, paketin dış tarafındaki basınç düşürülerek vakumlu hava da kullanılabilir. Ancak genelde pozitif basınç testleri uygulanır. Bu yoldan çeşitli kaçak testi teknolojileri birleştirilir. Bu tür testler esnek ambalaj poşetlerinden, esnek tüplere, kapaklara ve konteynerlere kadar yapılmaktadır.

Ayrıca sızdırmazlık testleri, paketin yapışabilirliğinin tutarlılığı ve paketin bütünlüğünü değerlendirmek için başka test yöntemleri ile de entegre edilmektedir. Sızdırmazlık testlerinde kullanılan cihazlar, esnek ambalajların, steril edilmiş ambalajların, açma korumalı plastik kapakların, esnek tüplerin ve bunlara benzer malzemelerin sızdırmazlık kalitesini, sızdırmazlık performansını, basınç dayanımını, patlama basıncını, burma kuvvetini ve birleşme ayrılma kuvvetini tespit etmektedir.

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında sızdırmazlık test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen sızdırmazlık test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Endüstriyel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.