BELGE

Sertifika

Yangına Dayanım ve Tepki Testleri
Laboratuvar > Spesifik Testler

Yangına Dayanım ve Tepki Testleri

Yangına dayanım, bir yapı elemanının, gerekli olan fonksiyonunu, bütünlüğünü ve ısı yalıtımını koruyabilmesi ile ilgili mukavemet gücüdür. Hiçbir yapı malzemesi gerçekten yanmaz değildir. Ancak iyi inşa edilmiş binalarda, nispeten yangına dayanıklı malzemeler kullanılarak bazı trajik olayların yaşanması önlenebilmektedir.

Yangına Dayanım ve Tepki Testleri

Bir yangında alevlerin yangına dayanıklı malzemeleri etkilemesi daha uzun süre almaktadır. Burada kilit nokta, yangının daha yavaş etkili olacağı bir bina inşa etmektir. Bu şekilde insanlara yeterli kaçış süresi verilmiş olmaktadır. Bu nedenle pratikte yapı malzemeleri, etkilenme derecelerine göre sınıflandırılmaktadır.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan TS EN 13501 standardı, yapı mamulleri ve yapı elemanlarının, yangın sınıflandırmasını düzenlemektedir. Buna göre:

  • Bölüm 1: Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

  • Bölüm 2: Yangına dayanım deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma (havalandırma tesisatları hariç)

  • Bölüm 3: Bina hizmet tesisatlarında kullanılan mamuller ve elemanlar üzerinde yapılan yangına dayanıklılık deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma (yangına dayanıklı hava kanalları ve yangın damperleri)

  • Bölüm 4: Duman kontrol sistemlerinin bileşenleri üzerinde yapılan yangına direnç deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

  • Bölüm 5: Çatıların dış yangınlara maruz bırakılması deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

  • Bölüm 6: Elektrik kablolarındaki yangın deneylerinin reaksiyonlarından elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

Günümüzde tekonolojinin imkanları da kullanılarak, yangına dayanıklı cam pencereler, yangına dayanıklı beton ve yangına dayanıklı tuğla üretilmektedir. Yangından korunma sistemleri, bir ticari tesis, hastane veya eğitim tesisi olmasına bakılmaksızın her binanın güvenlik planlamasında önemli bir bileşendir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan yangına dayanım ve tepki testlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz spesifik test hizmetleri kapsamında yangına dayanım ve tepki test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Spesifik test hizmetleri kapsamında verilen yangına dayanım ve tepki test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok spesifik test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Spesifik Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.