BELGE

Sertifika

Paratoner Testleri
Laboratuvar > Elektriksel Testler

Paratoner Testleri

Yıldırım düşmesi yüzünden insanlar, hayvanlar ve mal varlıkları zarar görmektedir. Yıldırımlar ve voltaj dalgalanmaları can ve mal güvenliği bakımından her zaman risk yaratmaktadır. Yıldırımlar sadece kırsal alanlarda değil yoğun nüfuslu alanlarda da meydana gelmekte ve insanları, binaları ve teknik ekipmanı tehlikeye sokmaktadır.

Paratoner Testleri

Özellikle elektrik dalgalanmaları yüzünden meydana gelen zararın ekonomik boyutu birkaç yüz milyon Euro’dur. Binalar ve ekipmanlar, sadece yıldırım çarpmalarından değil, aynı zamanda yıldırımın meydana geldiği noktanın iki kilometre uzağına kadar yayılan elektrik dalgaları yüzünden de risk altındadır. Bir elektrik sisteminin direncinin üzerinde gelen voltaj, arızalara ve kalıcı tahribata yol açmaktadır.

Yıldırımdan korunma alanında, bugüne kadar DIN 1055-4 ve DIN 4131 standartları kullanılmıştır. 2012 yılında bu standartlar Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından uluslararası hale getirilmiştir (EN 1991 ve EN 1993). Bu iki standart, yıldırımdan korunma sistemleri için bir temel oluşturmaktadır.

Bir paratoner çubuğu veya paratoner iletkeni, binaların üzerine monte edilerek yapıyı yıldırım düşmesine karşı koruyan metal bir çubuktur. Bu çubuk bir tel ile toprağa gömülü bir iletkene bağlanır. Paratoner, ilk olarak Benjamin Franklin tarafından bulunmuştur. Paratonerler, yıldırım çarpması meydana geldiği zaman çok büyük elektrik akımlarını iletmek için kullanılan toprağa, düşük dirençli bir yol sağlamaktadır.

Bu sistem zararlı elektrik akımını yapıdan uzaklaştımakta ve güvenli bir şekilde toprağa taşımaktadır. Paratoner sistemi mükemmel bir iletkendir ve akımı herhangi bir ısı hasarına yol açmadan toprağa iletir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan paratoner testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 13709 Yıldırımdan korunma - Aktif paratonerler

  • TS EN 62305 Yıldırımdan korunma

  • TS EN 62561 Yıldırımdan korunma sistem bileşenleri (LPSC)

  • TS EN 1991 Yapılar üzerindeki etkiler

  • TS EN 1993 Çelik yapıların tasarımı

Kuruluşumuz elektriksel test hizmetleri kapsamında paratoner test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Elektriksel test hizmetleri kapsamında verilen paratoner test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok elektriksel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Elektriksel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.