BELGE

Sertifika

Deterjan Testleri
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Deterjan Testleri

Deterjanlar, bir yüzey aktif madde ya da seyreltik çözeltilerde temizleme özelliklerine sahip bir yüzey aktif madde karışımıdır. Genel olarak toz şeklinde veya konsantre çözeltiler halinde bulunmaktadır. Deterjanlar, çamaşır, bulaşık ve diğer ev yüzeylerinin temizliğinde kullanılan çok kullanışlı bir temizlik maddesidir. Deterjan bulunmadan önce çamaşırların temizliğinde su ve sabun kullanılmıştır.

Deterjan Testleri

İlk sabun kullanımı 4800 yıl önce Babil’de başlamış, arkasından Mısır ve Antik Roma’da çok popüler olmuştur. İlk sentetik deterjanlar, on dokuzuncu yüzyıl ortalarında Fransa’da deneysel olarak üretilmiştir. İlk endüstriyel üretim ise Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’da başlamıştır. 1950’lı yıllardan itibaren otomatik çamaşır makineleri yaygınlaştıkça, dünya genelinde deterjan sektörü birden genişlemeye başlamıştır.

Deterjanların ilk üretimi Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya ve ABD’de olmuştur. 1950’li yıllardan itibaren otomatik çamaşır makineleri yaygınlaştıkça, dünya genelinde deterjan sektörü birden genişlemeye başlamıştır. 1953’lerde ABD’de deterjan satışları sabun satışlarını geçmiştir.

1970’lere kadar deterjan sektörü, çevre üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Ancak günümüzde daha çevre dostu deterjanlar üretilmekte ve çevre kirliliğini azaltmak amacı ile deterjanlarda biyolojik olarak parçalanabilirlik sağlanmaktadır.

Deterjanlar yüzey aktif maddelerdir. Yani, çok düşük konsantrasyonlarda kullanıldıklarında, suyun yüzey gerilimini büyük ölçüde düşürmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan deterjan testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN ISO 2871 Yüzey aktif maddeler - Deterjanlar - Katyonik aktif madde içeriğinin tayini

  • TS ISO 2271 Yüzey aktif maddeler - Deterjanlar - Manuel yada mekanik yolla yapılan iki fazlı titrasyon prosedürü ile anyonik aktif madde tayini

  • TS EN ISO 2870 Yüzey aktif maddeler - Deterjanlar - Asidik şartlarda hidrolizlenebilen ve hidrolizlenemeyen anyonik aktif madde tayini

  • TS 5155 Çamaşır deterjanı - Sanayi tipi çamaşır makinalarında kullanılan

  • TS 13773 Bulaşık deterjanı - Sanayide kullanılan

  • TS 518 Sentetik deterjanlar

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında deterjan test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen deterjan test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Endüstriyel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.