BELGE

Sertifika

Düşürme Testleri
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

Düşürme Testleri

Düşürme testleri, standart koşullar altında düşürüldüğü zaman veya üzerine belli bir yükseklikten belli bir ağırlık düşürüldüğü zaman bir nesnenin dayanma gücünün belirlendiği testlerdir. Bu testler bir ürünün yapısal bütünlüğünü tespit etmek için tasarlanmış testlerdir.

Düşürme Testleri

Düşme testleri ile test edilen şey, düşürülen nesne veya üzerine bir nesnenin düşürülüğü yüzey veya nesne olabilir. Genel olarak önceden tanımlanmış bir yükseklikten ikinci bir nesneye veya yüzeye bırakılan bir nesnenin incelenmesini kapsamaktadır.

Eğer yüksekten bırakılan nesne test edilen ürün ise, belli bir fiziksel etkiye dayanma kabiliyeti, belli bir yükseklikten çimento gibi standart bir sert yüzeye bırakarak ölçülmektedir. Örneğin kimyasal kaplar gibi taşınabilir tehlikelerin güvenliğini sağlamak için bu tür düşürme testleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ama üzerine düşen yüzey test edilecekse, belli bir darbe gücüne dayanma kabiliyeti, standart bir miktarda ağırlık ve kütle üzerine belli bir yükseklikten düşürülerek ölçülmektedir. Örneğin düşmeye karşı koruma sistemlerinin etkinliğini sağlamak ve düşme tehlikesi oluşturabilecek yüzeyleri tespit etmek için bu tür düşürme testleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

İş güvenliğini sağlama bakımından ürünün düşmeye karşı koruma etkinliğini göstermek için üretici firmalar tarafından düşürme testleri sık kullanılmaktadır. Örneğin güvenlik ağları, belli bir yükseklikten düşen standart nesnelerin (bir kum torbası gibi) ağırlığına dayanabileceklerini kanıtlamak için düşürme tetleri uygulanmaktadır. Bu örnekte düşürme testi, bir çalışanın ağa düşmesi durumunda etkisini belirlemek için tasarlanmıştır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan düşürme testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 6718 EN 27965-1 Ambalajlama – Torbalar - Düşürme deneyi - Bölüm 1: Kağıt torbalar

  • TS EN ISO 7965-2 Torbalar - Düşürme deneyi - Bölüm 2: Termoplastik filmden yapılmış torbalar

  • TS EN ISO 6272 Boyalar ve vernikler - Hızlı şekil bozulması (darbeye direnç) deneyleri

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında düşürme test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen düşürme test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Uygunluk Testleri
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.