BELGE

Sertifika

Hava Kalitesi Testleri
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

Hava Kalitesi Testleri

Hava kalitesi, ortamdaki havanın durumunu ifade eder. İyi hava kalitesi dendiği zaman, havanın temiz, berrak ve toz ve duman gibi kirleticilerden arındırılmış olduğunu ifade eder. Hava kalitesi, çeşitli kirlilik göstergelerinin değerlendirilmesi ile belirlenir. İnsanlar, bitkiler, hayvanlar ve doğal kaynaklar için yaşam dengesini korumak için iyi hava kalitesi gerekmektedir. Ancak havadaki kirlilik yüksek konsantrasyonlara çıktığı zaman insan sağlığı, bitkiler, hayvanlar ve doğal kaynaklar tehdit altında demektir.

Hava Kalitesi Testleri

Kötü hava kalitesi insan sağlığını doğal çevreyi etkileyebilir ve zarar verebilir. Hava kalitesini olumsuz etkileyen doğal kaynaklar, volkanik patlamalar, kuvvetli rüzgarlar ve tozlar olmaktadır. İnsan yapımı kaynaklar ise taşıtlardan kaynaklanan kirlilik, endüstrilerden çıkan zehirli gazlar, kömürle çalışan santraller ve atık depolama alanlarıdır.

Bu her iki kaynak da genel hava kalitesini ciddi şekilde etkilemekte ve insanlar için ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Kısaca hava kalitesi, hem doğal hem de insan kaynaklı çeşitli kaynaklardan gelen emisyonlar dahil olmak üzere bir dizi faktörün bir sonucudur.

Hava kalitesinin düşmesinde üç temel faktör bulunmaktadır: kirleticilerin miktarı, atmosfere salınım hızları ve bir alanda ne kadar süreyle kaldırkları. Hava kalitesi, başlıca enerji santralleri, üretim tesisleri, motorlu makinalar, kamyon, otobüs, uçak ve araba gibi motorlu araçlar ve volkanik püskürmeler sonucu bozulmaktadır.

Bu kaynaklardan havaya, sülfür dioksit, partikül maddeler, hidrokarbonlar ve uçucu organik bileşikler (VOC), kurşun, karbon dioksit, karbon monoksit, azot oksitler ve duman gibi çok çeşitli kirletici maddeler yayılmaktadır. Bunlar gözle görülür şekilde hava kalitesini düşürmektedir.

Bu hava kirleticilerinin çoğu gaz durumundadır, ancak bir kısmı toz, duman veya kurum gibi çok küçük katı taneciklerdir. Hava kirliliği aynı zamanda iç ortam havasını da etkileyebilir.

İyi hava akışına sahip bölgelerde hava kirleticileri hava ile karışır ve hızlı bir şekilde dağılır. Ancak bazı bölgelerde hafif rüzgarlar veya dağlar gibi oluşumlar kirleticileri uzaklaştıramaz ve bunlar havada kalabilir. Bu durumda olduğunda, kirlilik konsantrasyonları hızla artabilir.

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında hava kalitesi test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen hava kalitesi test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Uygunluk Testleri
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.