BELGE

Sertifika

Laboratuvar

Uygunluk Testleri

Uygunluk değerlendirme çalışmaları, bir ürün piyasaya sürülmeden önce yapılan değerlendirmedir. Bir ürünün tüm yasal gerekliliklere ve ilgili standartlara uygun üretilmiş olduğunun bir takım test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları ile tespit edilmesidir. Dolayısıyla uygunluk değerlendirme, test, muayene ve belgelendirme süreçlerini kapsayan bir bütündür.

Bir üretici firma, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde, ilgili tüm gereklilikleri karşıladıktan sonra piyasaya ürün sunabilir. Avrupa Birliği, güvensiz ve uyumlu olmayan ürünlerin tüketicilere sunulmasını engellemiş olmaktadır.

Uygunluk değerlendirmesi çalışmalarının temel faktörleri şunlardır:

 • Bir ürünün uygunluğu, piyasaya sunulmadan önce değerlendirilir

 • Yürürlükte olan yasal düzenlemelerde yer alan gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekir

 • Uygunluk değerlendirme çalışmaları, test, muayene ve belgelendirme süreçlerini içerir

 • Her bir ürün için kriter ve standartlar, ilgili mevzuatlarda yer almaktadır

Kısaca uygunluk değerlendirme uygulamasının amacı, tüketicilere sunulacak bir ürünün, ilgili yasal gerekliliklere uygun olduğunu kanıtlamak ve tüketicilerin, resmi kuruluşların ve üretici firmaların güvenini sağlamaktır.

Yasal düzenlemelerde ürünler ile ilgili uygunluk değerlendirme süreçleri yer almaktadır. Değerlendirme doğrudan üretici firma tarafından gerçekleştirilir.

Ancak ilgili yasal düzenlemelerde yer almışsa, uygunluk değerlendirme sürecine tarafsız ve bağımsız hareket eden bir uygunluk değerlendirme kuruluşu katılır. Bu kuruluşlara onaylanmış kuruluşlar denmektedir. Sonuç olarak uygunluk değerlendirme uygulaması, piyasa gözetimi için tamamlayıcı nitelikte bir uygulamadır.

Uygunluk değerlendirme çalışmasının bir parçası olarak, üretici firma veya yetkili temsilcisi, bir uygunluk beyanı (declaration of conformity) hazırlamak zorundadır. Bu beyan, ürün tanımı, tabi olduğu yasal düzenleme, üretici firma veya yetkili temsilcinin ünvanı, varsa onaylanmış kuruluşun kim olduğu ve gerekli durumlarda uyumlaştırılmış standartlar veya diğer normatif belgelere yönelik bilgileri kapsamalıdır.

Uygunluk beyanının doğru verilere dayanması amacı ile gelişmiş laboratuvarlarda uygunluk testleri yapılmaktadır. Gerçekleştirilen bu testler büyük oranda üretici firma veya temsilcisinin elinde kanıt oluşturmaktadır.

Uygunluk değerlendirme çalışmaları, temel olarak muayene, test ve belgelendirmeye dayanmaktadır. Muayene, ürünün belli kriterleri karşıladığından emin olmak yapılan düzenli kontrollerdir. Testler, bir ürünün özelliklerinden birinin veya daha fazlasının laboratuvar ortamında belirlenmesidir. Belgelendirme ise, söz konusu ürünün belli gereklilikleri karşıladığına dair bağımsız ve tarafsız bir yazılı güvence belgesinin temin edilmesidir. Bu çalışma üçüncü taraf uygunluk değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile müşterilerine birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda verilen hizmetlerden birkaçı şunlardır:

 • Atık testleri

 • Bağlantı güvenliği testleri

 • Boyut kontrol testleri

 • Çevre uygunluk testleri

 • Çevreye duyarlı tasarım testi ve belgelendirmesi

 • Cihaz uygunluk testleri

 • Düşürme testleri

 • Emisyon testleri

 • Hava akış testleri

 • Hava kalitesi testleri

 • Hava mikrobiyolojisi testleri

 • İklim değişimi testleri

 • İmisyon testleri

 • Kimyasallara dayanım testleri

 • Makina uygunluk testleri

 • Sızıntı testleri

 • Temiz oda testleri

 • Toprak testleri

 • Toz ölçümleri

 • Ürün uygunluk testleri

 • Uygunluk belgelendirme testleri

Kuruluşumuz, birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri verirken, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.
BELGELENDİRME SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Öncelikle kuruluşun, standardın zorunlu gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı ve bir sonraki aşamaya geçilip geçilmeyeceği belirlenlenir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Dökümanların Hazırlanması

Gerekli prosedür ve denetimlerin geliştirilip geliştirilmediği kontrol edilir ve kurumunuzun değerlendirmeye hazırlığı gözden geçirilir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Belgenin Verilmesi

İlk iki aşamada ortaya çıkan bulgular değerlendirilir ve yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirildikten sonra belge hazırlama işlemine geçilir.Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.