BELGE

Sertifika

Muayene

Spesifik Muayeneler

Yetkili kuruluşlar tarafından verilen periyodik kontrol ve muayene hizmetleri, işletmelerin faaliyetlerinin, programlarının veya politikalarının tasarım, uygulama ve sonuçlarının, sistematik ve bağımsız bir şekilde değerlendirilmesine yöneliktir. Bu sayede işletme yönetimi için, zamanında, güvenilir ve yararlı bilgiler sağlanmış olmaktadır.

İşletme faaliyetlerinin ve programlarının verimliliğini ve politika ve stratejilerinin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini belirlemek için, gerçekleştirilen kontrol ve muayene sonuçlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sayede işletmeler iyileştirme gereken noktaları görmekte ve zamanında düzeltici faaliyetler uygulayabilmektedir.

Bunun yanı sıra işletmeler, gerçek ve analitik bilgiler elde etmekte, performanslarını ölçmekte, yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve işletme politikalarına uygunluğu belirlemekte, faaliyetlerine yönelik en iyi uygulamaları veya gelecek vaat eden yaklaşımları paylaşmakta, atık yönetimi, kötüye kullanma ve yanlış yönetim gibi iddiaları değerlendirmektedir.

Gerçekleştirilen kontrol ve muayene hizmetlerinde, işletmelerin faaliyet alanlarına ve kullanılan makina ve ekipmanların özelliklerine göre farklı yöntemler uygulanmakta ve farklı standartlar dikkate alınmaktadır. Yetkili kuruluşlarda görev yapan denetçiler, değerlendirme metodolojileri hakkında eğitimli ve deneyimlidir. Denetlenen program veya faaliyetlerin kapsamına, süreçlerine ve varsayımlarına vakıftırlar ve geniş bir disiplinlerarası sorgulama yeteneğine sahiptirler.

Kontrol ve muayene çalışmalarında hem yetkili kuruluş hem de denetçiler bağımsız ve tarafsız hareket etmek durumundadır. Bu nedenle düzenledikleri sonç raporları üçüncü kişiler tarafından güvenilir ve doğru kabul edilir. Kontrol ve muayene görevlileri bağımsızlıklarını korumakla yükümlüdür. Ancak bu durumda görüşleri, kararları, öngörüleri ve tavsiyeleri tarafsız olmaktadır. Bu noktada yetkili kuruluş, tarafsızlık ve bağımsızlıklarını şüpheye düşürecek durumlara karşı uyanık olmak ve bu durumlardan kaçınmak zorundadır.

Kontrol ve muayene kuruluşları ve denetçilerin bağımsızlık ve tarafsızlığını bozan üç faktör söz konusudur: kişisel, organizasyonel ve işletme dışı. Bu değerlerden biri veya birkaçı, kontrol ve muayene kuruluşlarının veya denetçilerin, çalışma ve sonuçları tarafsız olarak raporlama kabiliyetini etkiliyorsa, kontrol ve muayene çalışmalarının durdurulması gerekmektedir.

Esasen kontrol ve muayene kuruluşları da kendi faaliyetlerini TS 17020 standardı kriterleri çerçevesinde sürdürmektedir (TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli tipteki muayene kuruluşların çalıştırılmaları için genel kriterler). Bu kuruluşların akredite olmaları, bu standarda uygun faaliyet göstermelerine bağlıdır.

Spesifik muayene hizmetlerinin temeli, bir takım özellikli makina, ekipman ve malzemelerin tasarım ve işletme koşullarının kontrol ve muayene edilmesine dayanmaktadır.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile müşterilerine birçok spesifik muayene hizmetleri vermektedir. Başlıca verilen hizmetlerden birkaçı şunlardır:

  • Asansörlerin muayenesi

  • Gıda hijyen muayenesi

  • Tahribatsız muayene

  • Tesisat kontrolleri

  • Yapı ve inşaat iskeleleri periyodik kontrol ve muayenesi

  • Yürüyen merdivenler ve bantlar periyodik kontrol ve muayenesi

  • Çelik halat tahribatsız muayenesi

  • Yangın tesisatı muayenesi

Kuruluşumuz, birçok spesifik muayene hizmetleri verirken, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.
BELGELENDİRME SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Öncelikle kuruluşun, standardın zorunlu gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı ve bir sonraki aşamaya geçilip geçilmeyeceği belirlenlenir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Dökümanların Hazırlanması

Gerekli prosedür ve denetimlerin geliştirilip geliştirilmediği kontrol edilir ve kurumunuzun değerlendirmeye hazırlığı gözden geçirilir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Belgenin Verilmesi

İlk iki aşamada ortaya çıkan bulgular değerlendirilir ve yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirildikten sonra belge hazırlama işlemine geçilir.Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.