BELGE

Sertifika

Pano ve Kablo Kalitesi Testleri
Laboratuvar > Elektriksel Testler

Pano ve Kablo Kalitesi Testleri

Firmaların üretim faaliyetleri sırasında pano ve kabloların kalitesini belirlemek için, daha sonra kullanım sırasında bakım işlemleri için çeşitli testler yapılmaktadır. Bu amaçla özel test cihazları kullanılmaktadır. Bu cihazlar, bir pano üzerindeki veya montajı yapılmış herhangi bir yerdeki elektrik bağlantılarını test etmek ve doğrulamak için kullanılan otomatik test cihazlarıdır.

Pano ve Kablo Kalitesi Testleri

Bu cihazlar ile kablonun, tasarıma uygun döşendiği, planlarına uygun olduğu ve beklenen kalitede olduğunu kontrol edilmektedir. Genel olarak bu cihazlar ile üç temel nokta tespit edilmektedir: kabloların uygunluğu, kabolama kalitesi ve kabloların işlevselliği.

Normal koşullarda, iletken bir kablo üzerinden gönderilen tüm elektrik akımı, hedef noktasına ulaşır. Ancak bazen çeşitli nedenlerle, bir kısım akım yol üzerinde kaybolur. Kablolar, tipik olarak bakır veya alüminyum çekirdeğin iletkenliğini kullanan dirençli bir kılıf ile yalıtılmıştır.

Fakat bu yalıtım yerinde olsa bile, yine de yalıtımındaki bir hata akımın kaçmasına yol açabilir. Bu durum elektrik devrelerine ve makinalara zarar verir. Pano ve kablo test kalitesini belirlemeye yönelik testlerin amacı, yalıtımın etkili ve güvenli bir düzeyde performans gösterip göstermediğini belirlemektir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan pano ve kablo kalitesi testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 60332 Yangın riski altındaki elektrik ve optik fiber kablo deneyleri

  • TS EN 61034 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi

  • TS EN 60754 Kablolar - Elektrik kablolarının yanması sırasında açığa çıkan gazlara uygulanan deney

  • TS 7321 EN 60885 Kablolar - Elektriksel deney metotları

  • TS EN 60811-403 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 403: Muhtelif deneyler - Çapraz bağlı bileşiklerde ozona dayanıklılık deneyi (IEC 60811-403:2012)

Kuruluşumuz elektriksel test hizmetleri kapsamında pano ve kablo kalitesi test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Elektriksel test hizmetleri kapsamında verilen pano ve kablo kalitesi test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok elektriksel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Elektriksel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.