BELGE

Sertifika

Gübre Testleri
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Gübre Testleri

Gübreler bitkiler için besin kaynağıdır. Bitkilerin hayatta kalmaları ve büyümeleri için toprakta on yedi temel besin maddesinin bulunması gerekmektedir. Başlıca makro besinler azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, kükürt, magnezyum, oksijen, hidrojen ve karbondur. Mikro besinler ise demir, bor, klor, manganez, çinko, bakır, molibden ve nikeldir.

Gübre Testleri

Her hasat sonrasında toprağa atılan gübreler, bu besin maddelerinin takviye edilmesine yardım etmektedir. Topraktan yüksek ürün verimi sağlamak ve sürdürülebilir gıda üretimi yapabilmek için en önemli dört besin maddesi azot, fosfat, potasyum ve kükürttür. Bitkiler büyüdükçe topraktaki bu besin maddelerini emer ve toprağı daha az verimli bırakır. Gübreleme ile, kaybolan bu besin değerleri tamamlanmış olmaktadır.

Toprağı yenilemek ve güçlendirmek amacı ile hem organik hem de mineral gübreler kullanılmaktadır. Organik gübrelerin besin içeriği, konsantre olan ve sıkı kontrol edilen bir besin içeriğine sahip olan mineral gübrelere göre daha düşüktür. Gübreler doğal elementlerden hazırlanmaktadır.

Farklı gübrelerde bulunan tüm besinler, doğada bulunan besinlerdir. Mineral gübrelerde en yaygın besin kaynakları azot, potasyum ve fosfattır. Gübre verilmediği takdirde toprak tükenir ve bitkiler yetişmez.

Gübreler zararlılar ile mücadelede kullanılan ilaçlardan değildir. Pestisitler zararlıları kontrol etmek için kullanılan sentetik veya doğal kimyasal maddelerdir. Oysa gübreler, ekinlerin büyümesini sağlamak için kullanılır ve gübrelerin rolü, toprağa doğru besin dengesini kazandırmak, verimi artırmak ve sağlıklı ürünler elde etmektir. Gübreler bitkilerin doğal bileşimlerini değiştirmezler.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan gübre testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 3740 EN 1236 Gübreler - Yığın (gevşek) yoğunluğu tayini

  • TS EN 13299 Gübreler - Akış hızı tayini

  • TS EN 12944 Gübreler ve kireçleme maddeleri - Terimler ve tarifler

  • TS 836 Gübreler - Amonyum nitrat

  • TS 13031 Gübreler - Potasyum nitrat

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında gübre test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen gübre test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Endüstriyel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.