BELGE

Sertifika

Meyva ve Sebze Testleri
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Meyva ve Sebze Testleri

Meyve ve sebzeler değişken iklim koşullarında ve çok çeşitli toprak türlerinde üretilir. Meyve ve sebze üretiminde planlama aşamasında dikkate alınması gereken önemli faktörler şunlardır: yer seçimi, su temini ve kalitesi, ürün ve çeşit seçimi ve pazar gereksinimleri. Bunlardan herhangi biri ile ilgili yanlış karar verilirse, üretim çalışmaları başarısızlığa uğrar.

Meyva ve Sebze Testleri

Potansiyel üretim problemlerini minimize etmek çok önemlidir. Özellikle de organik üreticiler için. Bunun en etkili yollarından biri uygun toprak seçimidir. Meyva ve sebze üretmek için tarla seçilirken, tarla topografyası, toprak türü ve su varlığı ve kalitesi en önemli faktörlerdir.

Meyve ve sebze yetiştiriciliğinde en önemli sorun, denetimsiz ve bilinçsiz bir şekilde kullanılan kimyasal gübreler ve ilaçlardır. Zaman zaman ülke dışına gönderilen taze meyva ve sebzeler, insan sağlığına zararlı kalıntılar yüzünden geri çevrilmektedir. Yapılan kontrollerde tarım ürünlerinde, zararlı organizmaları engellemek için kullanılan kimyasal maddelere (pestisit kalıntılarına) rastlanmaktadır.

Bu durum bir yandan insan sağlığını tehlikeye sokarken bir yandan da ülke ekonomisine zarar vermektedir. Bu bakımdan üretim aşamalarında, yasal düzenlemelerde ve ilgili standartlarda belirlenen limitler dahilinde üretim yapılması ve bu durumun çeşitli aşamalarda test ve analizlerinin yapılması çok önemlidir.

Tarım sektöründe tekstür (doku), taze meyva ve sebzelerin kabul edilebilirliğini etkileyen çok önemli bir kalite kriteridir. Meyva ve sebzelerin olgunlaşma sürecinde sertlik düzeyi, kalitesini belirlemede önemli bir faktördür. Olgunlaşma süreci meyva ve sebzenin türüne göre farklıdır. Bu farklılık, meyva ve sebzenin yeme olgunluğuna ulaşması ve ürün dokusu ile ilgilidir ve tüketicinin tercihlerini büyük ölçüde etkilemektedir.

Gelişmiş laboratuvarlarda çeşitli meyva ve sebze ürüleri için birçok test yöntemleri uygulanmaktadır. Bu test ve ölçümlerde olgunluk, sağlamlık, esneklik, sertlik, kabuk kırılganlığı, kabuk kopma kuvveti, tutarlılık, yapışkanlık ve zedelenme potansiyeli gibi özellikler belirlenmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan meyva ve sebze testlerinde yerli ve yabancı standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında meyva ve sebze test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen meyva ve sebze test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Endüstriyel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.