BELGE

Sertifika

Hava Akış Testleri
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

Hava Akış Testleri

Hava akış testleri, bir bileşen veya ürün içinden geçen havanın hareketinin ölçülmesi veya bir fan gibi havada hareket eden bir cihazın performans özelliklerinin ölçülmesi için uygulanan testlerdir.

Hava Akış Testleri

Havanın karmaşık bir elektronik ürün içinden veya basit bir kanaldan geçmesi, serbest alandaki hava akışına kıyasla daha sınırlandırılmış durumdadır. Hava akışının bu şekilde karşılaştığı dirence hava akımı empedansı denmektedir.

Laboratuvar ortamında, kalibre edilmiş bir hava akımı test odası kullanılarak ve ürünün giriş ve çıkışı arasındaki basınç farkı ölçülerek bu empedans değeri tespit edilmektedir. Hava miktarı arttıkça empedans artar. Laboratuvar ortamında aynı zamanda hava akımı performansı da ölçülmektedir.

Örneğin bir fan serbest bir alanda çalıştırıldığı zaman, hava akışı performansı yüksektir. Hava akış empedansı yükseldikçe hava akış miktarı düşer. Genel olarak ürün empedansı eğrisinin fan performans eğrisi ile kesiştiği nokta, ideal hava akışı çalışma noktasıdır.

Hava akış test sonuçları, ürün boyutunu ve gürültüyü en aza indirmek ve ürün soğutmasını optimize etmek açısından üretici firmalara yol gösterici niteliktedir.

Diğer yandan temiz odalar için hava akış hızının belirlenmesi, hava debisi hızı ve değişim sayılarının hesaplanması önemli bir konudur. TS EN ISO 14644-3 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar - Bölüm 3: Deney metotları standardı bu test kriterlerini düzenlemektedir. Temiz oda sınıfına uygun kalite ve miktarda hava sağlandığının kontrolü için özel cihazlarla ölçümler ve hesaplamalar yapılmaktadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan hava akış testlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır. Örneğin EN 13779 standardı bunlardan biridir (Havalandırma - Konut amaçlı olmayan - Havalandırma ve oda iklimlendirmesi sistemleri için performans özellikleri standardı.)

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında hava akış test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen hava akış test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Uygunluk Testleri
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.